Så många björnar ska länen ha

Naturvårdsverket har beslutat om nya miniminivåer på björn för länen i det mellersta och norra rovdjursförvaltningsområdet. Dessa nivåer ligger till grund för länsstyrelsernas tilldelningar vid kommande licensjakter.