Jaktnyheter

Så många björnar får fällas i Värmland

Tilldelningen i Värmland är oförändrad från i fjol. Arkivfoto: Getty Images

Länsstyrelsen i Värmland har nu fattat beslut om hur många björnar som får fällas under årets licensjakt.

Det handlar om högst tre björnar, varav högst en hona och jakten får bedrivas i hela Värmland.

Jakten kommer att avlysas när honkvoten fylls eller när totalen är uppnådd.

Det är samma tilldelning som i fjol.

Enligt beslutet ska den som jagar björn i Värmland, informerar sig minst en gång i timmen om tilldelningen.

Jakt får inte bedrivas utan att en ansvarig jaktledare är utsedd vid varje jakttillfälle.

Åtel ok

Även Värmland har godkänt att licensjakten bedrivs med hjälp av åtel, som dock måste vara anmäld och godkänd senast 21 juli. Åtling får påbörjas tidigast den 15 juli 2023

De har dock inte specificerat något om hundsläpp vid åtel.

Hösten 2022 genomfördes en björninventering i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet där Värmlands län ingår. Inventeringsresultatet visade att björnstammen i det inventerade området bestod av cirka 1063 individer.

Antalet björnar inom Värmlands län uppskattas till ca 15 björnar, varav 10 hanar och 5 honor.