Jaktnyheter

Så höjs ersättningarna till Sveriges eftersöksjägare

Från och med 1 oktober blir det höjd ersättning för landets eftersöksjägare. Här listar vi hur betalningen ändras. Foto: Gettyimages

Från och med den 1 oktober höjs ersättningarna till Sveriges eftersöksjägare. Största ökningen får de som tar sig an uppdragen att hitta trafikskadade rådjur. De får lika mycket som dem som eftersöker exempel älgar och vildsvin.

"}}

– Det finns många frågor att jobba vidare med i eftersöksverksamheten – exempelvis när det kan medges att flera personer får ersättning vid svåra uppdrag, säger Emil Ekström, jurist vid Naturvårdsverket.

Formellt träder de nya ersättningsreglerna i kraft den 1 december, men då kommer retroaktiv ersättning att betalas ut från 1 oktober.

Höjningarna

Så här vill Naturvårdsverkets personal att ersättningsnivåerna ska vara:

  • Eftersök på rådjur höjs från 400 kronor till 780 kronor.
  • Det som tidigare kallades grundersättning byter namn till administrativ ersättning och är de pengar som samordnare för trafikeftersöken får. Summan höjs från 300 till 335 kronor per uppdrag.
  • Vid det som kallas platsbesök, alltså att eftersöksjägare åker ut utan att det blir något eftersök, höjs ersättningen från 250 till 280 kronor.
  • Eftersök på björn, varg, järv och lodjur ersätts med 2.110 kronor istället för tidigare 1.900 kronor.
  • Ersättningen vid eftersök på äg, hjort, mufflon, vildsvin, utter och örnar blir 780 kronor. Det är en höjning med 80 kronor. Samma summa betalas ut för eftersök på följande djurarter som finns uppräknade i paragraf 33 i Jaktförordningen: Myskoxe, fjällräv, utter, valar, fiskgjuse, bivråk, tornuggla, hökuggla, berguv, fjälluggla, lappuggla, slaguggla, rördrom, lunnefågel, salskrake, svarthalsad dopping, skärfläcka, gråspett, vitryggig hackspett, mellanspett, kungsfiskare, blåkråka, härfågel, sommargylling, fjällgås, skräntärna, svarttärna, storkar, örnar, glador, falkar och kärrhöka
  • Bilersättningen blir generösare. Det betalas ut 18.50 kronor från första milen. Tidigare krävdes det fem mils körning enkel väg för att bilersättning skulle börja betalas ut.
  • Ersättning för terränghjuligt fordon, traktor eller snöskoter blir 500 kronor per påbörjad timme.

Flera på samma uppdrag?

– Naturvårdsverkets förslag är en balansgång mellan rimlig taxa och enhetlig ersättning, säger Emil Ekström, jurist på Naturvårdsverket.

Är det rimligt att ensamma eftersöksjägare ska skickas ut på exempelvis skadade älgar, som kan linka vidare kilometer efter kilometer på tre ben, och skadade vildsvin som kan vara farliga?
– Det är relevanta frågor och dem vill jag inte svara på idag. Vi har fått synpunkter på det i remissförfarandet och kommer att kunna fortsätta diskussionerna med polisen, hur man ska utforma regler som medger ersättning till flera personer på uppdrag som bedöms som svåra, svarar Emil Ekström.