Så blir Västernorrlands björntilldelning

Länsstyrelsen i Västernorrland har inför årets licensjakt på björn beslutat om en tilldelning på 45 björnar.

Björntilldelningen ökar med fem björnar jämfört med förra året. Arkivfoto: Per Jonson

Länsstyrelsens strategi är att fortsätta begränsa björnstammens tillväxt så ökningen stoppas och tillåter jakt på 45 björnar. Förra året fälldes 40 björnar under licensjakten.

I länet fanns efter spillningsinventeringen 2015 cirka 350-360 björnar. Förvaltningsplanens målsättning ligger på 180-220.

Jakten pågår under tiden 21 augusti–15 oktober, dock längst till de tilldelade björnarna är fällda. Länet är indelat i två jaktområden.

Område 1 – Ånge, Sundsvall, Timrå, Härnösand och Kramfors kommuner.

Område 2 – Örnsköldsvik och Sollefteå kommuner.

Högst 30 björnar får fällas inom jaktområde 2 under tiden 21 augusti–15 september, efter 15 september utgör hela länet ett jaktområde för eventuellt kvarvarande björnar på tilldelningen.

Anledningen till att länsstyrelsen valt att fortsätta med att dela in länet i två jaktområden är att verka för en jämnare fördelning mellan avskjutningen i kust och inland. Även i år är åteljakt tillåten, skriver länsstyrelsen.

Läs mer om björnjaktsbeslutet här>>

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Fler ripor på fjället än i fjol

Kjell Brännström långvarig medarbetare på Jaktjournalen och jägare med stående fågelhund har deltagit i ripinventeringen i Norrbotten och är nyss hemkommen från Jokkmokksfjällen. – Det ser bättre än i fjol. Vi har räknat in fler kullar. Däremot har det varit färre kycklingar per kull, säger Kjell. Stora som trastar Kjell menar att fler inventeringsresultat bör
ANNONS ▼