Så blir lodjursjakten

Det börjar bli klart hur den svenska lodjursjakten blir i år. I Mellansverige får endast 13 lodjur skjutas och tilldelningen i flera län är noll. – Inventeringar är för dåliga, och jägarna är för dåliga att rapportera lodjur, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Lodjursjakten pågår mellan 1 och 31 mars. Foto: Istock

Så här besluten jaktkvoterna ut i de olika länen:

Norrbotten: Totalt fyra lodjur i hela Kalix kommun och öster om väg E10 i Överkalix kommun. Så kallad honkvot innebär att jakten avlyses när två honor fällts.

Västerbotten: Sexton lodjur får fällas under årets licensjakt i Västerbotten. Tilldelningen är uppdelad så att sex djur får jagas i de fyra fjällkommunerna och tio djur i övriga delen av länet.

Hoppas på rejäl jakt

I Jämtland sammanträdde viltförvaltningsdelegationen på tisdagen, men inget beslut om jakten är färdigt i länet.

– Det är väldigt mycket lodjur och de har ökat kraftigt i de östra delarna av Jämtland. Samebyarnas representanter berättade om stora problem i renhjordarna. Vi hoppas på en rejäl avskjutning, säger Gun Fahlander, som är ersättare i viltförvaltningsdelegationen i Jämtland för jägarintresset.

I fjol var tilldelningen i lojakten 27 i Jämtland och Gun Fahlander hoppas på minst lika mycket i år. Beslut tas i slutet av veckan eller i början på nästa vecka.

Inventerar in i det sista

Även i Västernorrland dröjer besked om lodjursjakten ytterligare någon vecka.

– Vi försöker att inventera ända in i det sista för att få en så bra bild som möjligt över läget. Besked om jakten kommer närmaste dagarna, säger Lars viklund, vilthandläggare vid länsstyrelsen.

Dalarnas jaktområde för lodjur.

Så här ser det ut med lodjursjakten i de övriga länen:

Gävleborg: Fem lodjur

Dalarna: Sex lodjur

Västmanland: Två lodjur

Värmland: Noll i tilldelning.

Örebro län: Noll i tilldelning.

Uppsala län: Noll i tilldelning

Västra Götaland: Noll i tilldelning

Södra förvaltningsområdet, Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Skåne: Ingen jakt

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼