Så blir jakten i Gävleborg och Dalarna – jägarna besvikna

Dalarna/Gävleborg (JJ) I dag offentliggjorde länsstyrelsen i Dalarna och länsstyrelsen i Gävleborg årets tilldelning på björnjakten. Sammanlagt får 98 björnar fällas i de två länen, men det matchar inte tillväxten menar jägare i länen.

Tilldelningen inför årets björnjakt är skämt, menar Emil Dahl, björnjägare från Gävleborgs län. Foto: Gettyimages/Per Jonson

Jakten i Dalarna omfattar totalt 48 björnar. Med andra ord är tilldelningen densamma som i fjol i länet.  Jakten är fördelad på fyra områden med en särskild kvot för vuxna honor i två av områdena. Hur många björnar som får skjutas inom varje område bestäms utifrån länsstyrelsens målsättning om att sprida stammen söderut.

I år skapas ett nytt delområde inom delområde inom område 1 för att rikta en del av avskjutningen mot renarnas kalvningsland.

– Vi vill förebygga skador för rennäringen, säger Linda Vedin, vilthandläggare på Länsstyrelsen.

Enligt Linda Vedin har länet ett förvaltningsmål på 250-290 björnar. Med årets tilldelning på 48 björnar menar hon länet närmar sig detta antal.

Besvikelse och frustration

Svenska Jägareförbundets ordförande i länsföreningen, Ulf Berg är långt ifrån nöjd över beslutet.

– Jag känner mig som efter Tysklandsförlusten i fotboll, besviken och frustrerad.

Enligt Ulf Berg visar ju inventeringsresultatet att stammen ökat. Nu är han orolig att verkligheten kommer komma i kapp myndigheten.

– Jag vill verkligen inte att det ska bli som i Norrbotten, att björnstammen ska förvaltas via skyddsjakt i stället för licensjakt, säger han.

Ulf Berg tycker också tilldelningsbeslutet är beklagligt eftersom relationen mellan jägarkåren och länsstyrelsen redan i dag är ansträngd.

– Hur ska jag få våra medlemmar att engagera sig i inventeringsarbetet när de inte får något tillbaka av länsstyrelsen.

Från 30 till 50

I Gävleborgs län fördubblas nästan tilldelningen jämfört med fjolårets 30 björnar. I år får 50 björnar fällas i länet. Länsstyrelsen skriver i ett pressmeddelande att spillningsinventeringen visat att stammen ligger över förvaltningsnivån (360 björnar) och att avskjutningen medför att länet närmar sig beslutad populationsnivå.

Länsstyrelsens argument baseras på att det måste finnas utrymme för skyddsjakt och annan dödlighet hos björnarna. Spillningsinventeringen genomfördes också innan 2017 års skyddsjakt och spillningarna kommer också till viss del från björnar som delas med angränsande län.

Gävleborgs län delas in i två delområden som i fjol. Högst tio björnar får fällas i det östra delområdet.

”Aldrig mer hjälpa till”

Emil Dahl, björnjägare utanför Bollnäs hade med stor försiktighet i kalkylen i alla fall räknat med 60 björnar i tilldelning nu i höst.

– Det här är ju skandal. Det är ju lika bra att lägga ner viltförvaltningsdelegationen om vi jägare ändå inte ska få vara med i beslutsprocessen.

De argument länsstyrelsen anför till sitt beslut tycker inte Emil Dahl håller.

– Alla de björnungar som kröp ur idena nu i vår då? Man måste väl räkna in årets tillväxt också. Jag kommer aldrig mer hjälpa länsstyrelsen med inventeringsarbete. Den saken är klar, säger han.

 

 

AKTUELLT

Annonser