Ruona Burman går till Naturskyddsföreningen

Stockholm (JJ) Chefen för länsstyrelsens naturvårdsenhet i Jämtland, Ruona Burman, har fått nytt jobb – på Naturskyddsföreningen. Nu ska hon jobba med natur- och miljöfrågor och det samiska urfolkets rättigheter.

Ruona Burman var viltsamordnare på Naturvårdsverket när Junselevargen härjade i renskötselområdet. Foto: Naturvårdsverket och privat

Ruona Burman gjorde sig känd för den breda allmänheten i samband med den omtalade finsk-ryska vargtiken som flyttades från renskötselområdet fyra gånger åren 2012-2013.

På den tiden var Ruona viltsamordnare på Naturvårdsverket. Myndigheterna genomförde ett försök att låta flyttvargen och hennes partner upprätthålla revir i renskötselområdet i Junsele. Det möttes av stark kritik från både jägare och rennäringen.

Oöverstigliga problem

Det blev oöverstigliga problem för rennäringen och Naturvårdsverkets personal kom fram till att skyddsjakt var enda utvägen. Skyddsjakterna stoppades dock av överklaganden och våren 2014 försvann vargtiken och hanen spårlöst.

För fyra och ett halvt år sedan blev Ruona Burman först utvecklingsstrateg och sedan chef för naturvårdsenheten vid länsstyrelsen i Jämtland.

Nu har hon lämnat lämnat länsstyrelsen och påbörjat en tillsvidareanställning vid Naturskyddsföreningen. Hennes nya titel är sakkunnig på skogs- och naturvårdsavdelningen.

Urbefolkningens frågor

– Vi arbetar gemensamt med Civil Rights Defenders som är en organisation som bevakar mänskliga rättigheter och har sitt säte i Sverige. Vi ska jobba med frågor om urfolk i samband med nyttjande av naturresurser. Många gånger går frågorna om miljö, naturvårdsintressen och urfolksrättigheter hand i hand, säger Ruona Burman.

Det handlar om hur naturen nyttjas för exempelvis gruvindustri, skogsindustri, vattenkraft och byggande av vägar och järnvägar. Med i samarbetet finns bland annat en samisk expertgrupp.

Du var inte så omtyckt av rennäringen och samerna på den tiden ni försökte låta flyttvargen och hennes partner vara kvar i Junsele. Nu ska du jobba med att tillvarata den samiska befolkningens intressen. Hur ser du på det?

– Vi har faktiskt beslutat, gemensamt från båda håll, att rovdjurfrågan tittar vi inte på. Nu fokuserar vi på frågor där vi ser att det finns stora samverkansmöjligheter, svarar Ruona Burman.

Nöjda med beslut

Jaktjournalen har pratat med personer som drabbats av rovdjur och är nöjda med de beslut  Ruona Burman tagit i egenskap av tjänsteman på länsstyrelsen i Jämtland.

Nyligen tog Naturvårdsverket av länsstyrelsen i Jämtland rätten att besluta om skyddsjakt på järv. Hänger det samman med att du slutar på länsstyrelsen?

– Det råkade bara sammanfalla. Jag hade redan tidigare börjat tänka mig att flytta tillbaka till Stockholm, och därför såg jag mig omkring efter intressanta jobb, svarar Ruona Burman.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
AKTUELLT

Bokmärk hemsidan – JJ-appen försvinner

Kungsbacka (JJ) Från och med den 18 augusti är det www.jaktjournalen.se som gäller. Då släcker vi nämligen ner vår nyhetsapp. På vår hemsida kommer nyheter, filminslag och radiointervjuer till sin rätt på ett betydligt bättre sätt. Se till att bokmärka sajten och skapa en ikon på hemskärmen på din mobil.

Bra utdelning första björnjaktdagen

Kungsbacka (JJ) Licensjakten på björn drog i gång i dag och det märks att det finns både gott om björn och duktiga jägare i de län där jakten pågår. Över 50 björnar fälldes första dagen.

Annonser