Runar får tillbaka bössorna

Ex-predikanten Runar Sögaard får rätt mot polisen och får tillbaka sina vapen. Det har Förvaltningsrätten beslutet.

Runar Sögaard har dömts till 20 månaders fängelse för skatte- och bokföringsbrott. Domen har inte vunnit laga kraft men polisen bedömde att Sögaard är olämplig som vapeninnehavare som beslagtog hans bössor.

Sögaard har har överklagat såväl fängelsedomen som polisens beslut att ta hans vapen. Nu rapporterar Aftonbladet att Förvaltningsrätten upphäver polisens beslag.

Polisen har inte kunnat visa att Sögaard är olämplig som vapeninnehavare, enligt Förvaltningsrätten.

”…inte brottslighet av sådan karaktär…”

”Ekonomisk brottslighet är inte brottslighet av sådan karaktär att den i sig regelmässigt aktualiserar frågan om omprövning av en vapeninnehavares tillstånd att inneha skjutvapen. Polismyndigheten har inte närmare utvecklat varför Runar Sögaard visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen,” skriver domstolen, enligt Aftonbladet.

Runar Sögaard blev känd i Sverige när han 1990 gifte sig med sångerskan Carola Häggkvist. 1996 skapade han rubriker när han sköt ett rådjur från ett fönster i villan utanför Uppsala.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼

Annonser