Rovdjursinventering i Västra Götaland

Göteborg (JJ) Länsstyrelsen i Västra Götaland söker efter lodjur, kungsörn och varg i den pågående rovdjursinventeringen. För att få en korrekt bild vädjar man efter hjälp. - Vi är beroende av allmänheten och markägare, säger inventeringsansvarig Nelly Grönberg.

Varje vinter genomförs en inventering av länets rovdjur, och i Västra Götaland är det lodjur, kungsörn och varg man söker efter. I första hand handlar det om att följa spår i snön, men man har även tvingats ta till andra metoder.

– Vi kompletterar med övervakning via kameror med tanke på hur milda vintrarna kan vara i länet, säger Nelly Grönberg, inventeringsansvarig på länsstyrelsen.

30 kameror finns uppsatta i länet, men de får som längst sitta uppe två veckor innan de måste flyttas.

– Vi är beroende av uppgifter från allmänheten och markägare som kan peka ut stråk eller platser där de till exempel har sett lodjur, säger Nelly Grönberg till Bohuslänningen.

AKTUELLT

Här vill länsstyrelserna öka vargstammen

Vargstammen ska öka ytterligare i Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Västra Götaland. Det är innebörden av det förslag som det mellersta rovdjursförvaltningsområdet offentliggjorde på onsdagen.

LRF vill ha löshundsjakt på vildsvin vår och sommar

Lösa vildsvinshundar hela våren och sommaren. Vårbocksjakt i hela Sverige. Jakt på hjort och rådjur dygnet runt. Det är förslag på nya jakttidsregler från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. – Vi måste göra något åt vildskadorna, säger förbundets jakt- och viltansvarige Anders Wetterin.

Annonser