Jaktnyheter

Rovdjursföreningen vill ha 4,2 miljoner kronor av jägarnas pengar

Alla svenska jägare måste lösa statligt jaktkort för 400 kronor per år. Pengarna samlas i Viltvårdsfonden. Nu är det dags att söka bidrag för 2024. Foto: Gettyimages, montage

Svenska Rovdjursföreningen söker 4,2 miljoner kronor av de pengar som jägarna samlat ihop i Viltvårdsfonden.

"}}

Årets ansökningar för bidrag ur Viltvårdsfonden har nu kommit in till Naturvårdsverket. Det är främst olika organisationer med jaktlig anknytning som söker.

Men även Svenska Rovdjursföreningen vill ha av de pengar som de svenska jägarna samlar när de löser statliga jaktkort – pengarna i Viltvårdsfonden.

Fonden ska användas för att främja jakt och annan viltvård – och på den punkten anser ledningen för Svenska Rovdjursföreningen att deras organisation kvalificerar sig.

Föreningens ordförande, Magnus Orrebrant, säger till Jaktjournalen att de 4,2 miljoner kronor som föreningen sökt ska användas till att anställa mer personal.

”Positiva aspekter också”

Ambitionen är att jobba för förbyggande arbete, utbildning och för att öka acceptansen och förståelsen för rovdjuren och deras bytesdjur.

– Jag tror att forskar man lite mer på det här skulle samexistensen kunna göra att det blir bättre för jakten. Det behöver inte vara av ondo för jakten, att vi tittar på olika möjligheter, ur ett bredare perspektiv och inte bara ser människan som förvaltare, säger Magnus Orrebrant.

Han hävdar att rovdjuren framförallt tar försvagade och sjuka djur och därför stärker viltstammarna.

– Vi vill informera om stängsling, sprida kunskaper om rovdjuren, så att det inte bara blir negativt. Det finns positiva aspekter också, säger Magnus Orrebrant.

Vad är det för positiva aspekter?
– Att det skjuts en massa stora älgtjurar är inte bra för populationen. Det blir en massa småälgar som blir kvar. Vi vill använda pengar till forskning, men idag har vi inga medel för det, svarar Magnus Orrebrant.

”Som att gå på bio”

Kan inte era medlemmar bidra till det?
– Varför ska de göra det, liksom, när jägarförbunden får en massa pengar kan väl miljöorganisationerna också få pengar. Jag tycker, att om man ska få skjuta djuren ska man betala någonting för det, utan att man ska ha tillbaka pengarna. Det är som att gå på bio – och så får man tillbaka pengarna efter filmen, svarar Magnus Orrebrant.

Han säger att löshundsjakten är mycket mer utbredd idag än för 50 år sedan och önskar sig att jägarkåren övergår till jakt med mänskliga drevkedjor.

Om Rovdjursföreningen beviljas 4,2 miljoner kronor ur Viltvårdsfonen är planen att två miljoner ska användas till att heltidsanställa två personer.

En halv miljon ska användas till konsultationstid för juridik, IT och expertstöd, 300.000 kronor till resor och 300.000 kronor till informationsmaterial.

Dessutom ska en digital plattform för informationsspridning skapas för en halv miljon kronor.

Rovdjursföreningen vill också satsa 100.000 kronor på regelbundna enkäter och 500.000 kronor på ”forskningsprojekt, studier och framtagning av faktaunderlag.”