Rovdjursföreningen JO-anmäler björnjaktsbeslut

VÄRMLAND(JJ). Två björnar får jagas under licensjakten i Värmlands län, det har Naturvårdsverket fattat beslut om. Men Svenska rovdjursföreningen anmäler nu detta beslut till Justitieombudsmannen, JO.

Anledningen till anmälan är att föreningen menar att det inte finns formellt stöd för att tillåta licensjakt på två björnar. 
Föreningen framhåller att länet inte har någon reproducerande björnstam, att björnarna inte orsakar många skador och att det finns andra lösningar att ta till. 

Enligt Ann Dehlerus, generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen, vänder man sig till JO eftersom beslutet inte går att överklaga till domstol. 
Det här rapporterar Nya Wermlands-Tidningen.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser