Rovdjurens kostnader för samhället utreds

Stockholm (JJ) Regeringen beslutade nu i veckan att rovdjurens kostnader för samhället ska utredas. Jägare och brukarorganisationer har under flera år efterfrågat en socioekonomisk kalkyl och nu ser det ut som om den blir verklighet.

Det var i onsdags som regeringen beslutade att ge Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), i samråd med berörda myndigheter, i uppdrag att kartlägga hur landsbygdsföretagens ekonomi, inklusive indirekta kostnader, påverkas av angrepp från de stora rovdjuren.

SLU ska också föreslå en ny ersättningsmodell för landsbygdsföretag med inriktning mot i första hand mjölk-, får- och nötköttsproduktion, fäbodbruk och biodling, som kan kompensera merkostnaderna som direkta och indirekta skador från rovdjur medför. Ersättning för skador av rovdjur på hägnat vilt ska också övervägas.

SLU ska också undersöka under vilka omständigheter allvarlig skada av fredade rovdjur på hägnat vilt, fisk- och biodling bör förebyggas med skyddsjakt. I uppdraget ingår också att undersöka om bidrag bör lämnas för åtgärder som förebygger rovdjursangrepp på hägnat vilt, biodling eller liknade verksamheter.
Eskil Erlandsson tycker utredningen är viktig. Foto: Lina Tengström
I dag är det svårt att bedriva biodling i områden där det förekommer björn. SLU ska lämna förslag som tillåter att fortsatt produktion av honung möjliggörs i hela landet. I dag kan landsbygdsföretag få ersättning för döda eller skadade djur, vilket enligt vargkommitténs betänkande är en liten del av kostnaderna för den drabbade djurägaren. Det är därför angeläget att ersättningen till den drabbade djurägaren ses över.

Även branscher som inte får ersättning påverkas av rovdjursförekomst. För att få en mer faktabaserad dialog om de stora rovdjuren ser regeringen ett tydligt behov av att utreda hur rovdjursangrepp påverkar landsbygdsföretagens samlade ekonomi.

– För mig är det viktigt att människor ska kunna driva verksamheter med djur även i de områden där de stora rovdjuren finns. Då måste också samhället ge en rimlig ersättning till djurägare vars djur utsatts för rovdjursangrepp. För att vi ska kunna göra det behöver vi en kartläggning över hur landsbygdsföretagens ekonomi påverkas av rovdjursangreppen, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Regeringsuppdraget ska slutredovisas den 31 augusti 2015.

AKTUELLT

Älgjakt med välgörenhetstema i Harrsjön

Harrsjön (JJ) Per Jonsson, Strömsund drabbades av cancer före jul 2017. Efter operation och behandling ville Per göra något för de som bor på patienthotellet och sysselsätter sig i dess hobbyverkstad Oasen i Umeå. Med hjälp av SCA styrdes en älgjakt upp med syfte att samla in pengar till Oasen. Det blev ett lyckat arrangemang.

Annonser