Rovdjuren ökar i Gävleborg

Gävle (JJ) Inventeringsresultatet från Länsstyrelsen i Gävleborgs län visar att både lodjuren och vargarna ökar i länet.

Lodjurspopulationen ökar i Gävle borgs län. Vargpopulationen likaså. Foto: Istock

Senaste inventeringssäsongen återfanns det 19,5 familjegrupper lodjur i länet (fem familjegrupper delas med andra län). Omräknat i individer är det cirka 110 lodjur. Förra säsongen kvalitetssäkrades 15 föryngringar.

Vargstammen i länet har fortsätter också att öka. Förra våren föddes åtta vargkullar fördelat på 14 revir. De senaste två inventeringsåren har vargstammen i länet ökat från tre föryngringar till åtta föryngringar.

Vinterns förhållanden möjliggjorde ingen järvinventering i länet via spår men kameror har dokumenterat individer i framför allt länet norra och nordvästra delar. Någon björninventering har genomförts men Länsstyrelsen planerar att utföra en spillningsinventering tillsammans med jägare och allmänhet år 2017.

Läs hela inventeringsrapporten här>>

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Debatt: Det finns plats för oss alla i fjällen

Sverige är ett märkligt land på många sätt, demokrati och lika rätt till ”allt” i vardagen är en ledstjärna. Nu har vi fått Girjasdomen. Var finns demokratin och de sunda förnuftet i den, frågar sig debattören Sivert Öderyd.
ANNONS ▼

Annonser