Röjninghjälp till rovdjursstängsel

Gävleborg (JJ) Länsstyrelsen i Gävleborgs län kommer under betessäsongen 2014 hjälpa lantbrukare med röjning av rovdjursavvisande stängsel.

Med hjälp av Skogsstyrelsen och arbetsförmedlingen i länet kommer nu hjälp med röjning att erbjudas. Totalt rör det sig om 20 gårdar som vid två tillfällen per gård kommer få hjälp att röja gräs och sly runt stängsel som omgärdar betesmarker.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län står för alla kostnader. Behöver man hjälp kontaktar man personal på Natur- och viltenheten.

AKTUELLT

Så blir lodjursjakten 2019

Länsstyrelserna är i färd med att fatta beslut om vinterns lodjursjakt. Flera län har redan fastställt tilldelningen. Här ser du vilka kvoter som meddelats.

Vill stoppa lodjursjakten

Kalmar/Jönköping (JJ) Svenska Rovdjursföreningen emotsätter sig att fem lodjur får skjutas i licensjakt i vinter i Kalmar och Jönköpings län.

Annonser