Ringvattnetvargen får skjutas

Ringvattnet (JJ) Ringvattnet vargen ska skjutas.

Naturvårdsverket har beslutat att vargen i byn Ringvattnet i Jämtland ska skjutas eftersom den innebär en allvarlig olägenhet för byborna. Vargen har vistats i och i närheten av byn i drygt två månader.
Försök har gjorts att skrämma vargen, men när detta misslyckats har man beslutat att ge tillstånd till skyddsjakt på vargen.
Björn Risinger, chef på Naturresursavdelningen på Naturvårdsverket anser att vargens oskygga beteende skapat oro och olägenhet för innevånarna i Ringvattnet.
– Det är tråkigt att det slutar på det här viset, säger han i ett pressmeddelande.
Under vintern har tre vargar invandrat österifrån och upptäckts i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. Tillskott av finskryska vargar är skulle enligt Naturvårdsverket vara bra för den svenska inavlade vargstammen.
Skyddsjakten på vargen i Ringvattnet får bedrivas på ett litet område kring byn Ringvattnet från den 14 februari till den 1 mars. Den som har jakträtt i området får fälla vargen. Det är inte tillåtet att åtla vargen med vegetabilisk eller animalisk föda.

AKTUELLT

Så blir lodjursjakten 2019

Länsstyrelserna är i färd med att fatta beslut om vinterns lodjursjakt. Flera län har redan fastställt tilldelningen. Här ser du vilka kvoter som meddelats.

Vill stoppa lodjursjakten

Kalmar/Jönköping (JJ) Svenska Rovdjursföreningen emotsätter sig att fem lodjur får skjutas i licensjakt i vinter i Kalmar och Jönköpings län.

Får dödade av lodjur i Skåne

Skåne (JJ) Två får har konstaterats dödade av lodjur utanför skånska Örkelljunga. – Vi ser lodjur då och då, bland annat på åtelkamerorna, berättar en Jägare.

Annonser