Riksjägarna antar strikt utfodringspolicy

Kungsbacka (JJ) Samtidigt som vi på flera håll i landets norra delar har haft en riktigt hård vinter för viltet har Jägarnas Riksförbund antagit en ny utfodringspolicy för klövvilt – en policy som ligger närmare jord- och skogsbrukets inställning till utfodring än Svenska Jägareförbundets.

Jägarnas riksförbund har antagit en ny policy som manar till återhållsamhet när det kommer till utfodring. Foto: Per Jonson/Johan Boström

Den nya utfodringspolicyn är ett resultat av en motion från Kronobergs län som antogs på förra årets förbundsstämma.

– Styrelsen har resonerat utifrån att vilt är vilda djur som ska förvaltas efter deras naturliga förutsättningar och det gäller att utgå ifrån lokala markägares perspektiv. Utfodring är inte rätt sätt att skapa sunda viltstammar, säger Solveig Larsson, ordförande i Jägarnas riksförbund.

I policyn som klubbades av förbundsstyrelsen i februari, står det skrivet att normala klövviltsstammar inte har behov av utfodring. Är populationerna stora kan utfodring ske under vinterhalvåret men avskjutningen bör också anpassas där viltstammarna är täta.

Jens Gustafsson är riksviltvårdskonsulent. Han medger att Jägarnas Riksförbund har en mer strikt utfodringspolicy än Svenska Jägareförbundet.

– Vi har velat formulera ett dokument som belyser de stora problem som finns med utfodring. Vi vill att jägare och markägare ska eftersträva sunt förnuft. Det är viktigt att poängtera att vilda djur är just vilda.

På flera håll i Norrland ligger snön fortfarande djup och många lokala jägare och markägare gör stora insatser för att hjälpa älgar och rådjur med foder. Svenska Jägareförbundet har gett kretsar extra ekonomiskt tillskott till utfodring.

Solveig Larsson menar dock att detta inte är rätt väg.

– Det viktigaste nu är att lämna djuren i fred så de inte stressas onödigt. Våra insatser kan göra mer skada än nytta. Det finns många bottnar i detta. Jag tror att man får acceptera att det ibland blir stränga vintrar som påverkar viltstammarna. Det är ju vi människor som bidrag till att skapa stora viltstammar och då blir naturligtvis dippen större när väderförhållandena blir tuffa som i år. Om man ska göra någon insats så skulle det vara att vintergallra sina skogar. Då får älgen ett naturligt foder, säger hon.

Utfodringspolicy Jägarnas Riksförbund

  • JRF:s uppfattning är att klövviltstammar ska utvecklas efter de möjligheter som lokalt tillgängligt naturligt producerat foder ger, samtidigt som jord- och skogsbruk inte begränsas.

  • JRF uppmuntrar markägare att verka för mer lokalt tillgängligt naturligt producerat foder.

  • JRF ser, vid normala klövviltstammar, inget behov av utfodring. I talrika viltstammar ska eventuell utfodring enbart ske utanför vegetationsperioden och mötas av ett anpassat jakttryck.

  • JRF utgår från att markägare och jägare i samråd styr över eventuell utfodring och att samverkan med omgivande marker sker.

  • JRF tar avstånd från all form av bulkutfodring och utfodring med olämpliga fodermedel. Åtling är inte att betrakta som utfodring.

 

 

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser