Resurser devalveras

Det finns ett inbyggt bekymmer och en underliggande föraktfull ton i att se vilt som skadedjur snarare än som resurs. Länsstyrelser har under flera år beståndsreglerat rovdjursstammarna i norr i smyg via frikostiga skyddsjaktsbeslut. Nu verkar det dock som om myndigheter och politiker gått för långt.

Så här ser det snart ut på flera håll i södra Sverige, när snön försvunnit. Arkivfoto: Per Jonson

Jag talar naturligtvis om den nya jaktförordningen kring dov- och kronförvaltningen. I skrivande stund har endast Regeringens beslut att införa kraftigt utökad och förenklad skyddsjakt dykt upp. Själva förordningen med förtydliganden har inte presenterats när jag skriver detta (Förhoppningsvis ger den kanske svar på några av luddigheterna i beslutet).

Regeringen verkar ha svalt LRF:s intensiva uppvaktning och rasande utspel kring problemen med skador i jord- och skogsbruk, eftersom de nu bestämt sig för att ordinarie jakttider och nuvarande skyddsjaktsystem inte fungerar.

I stället ska skyddsjakt på kron- och dovkalvar få ske på eget initiativ under vår och sommar utan någon vettig kontrollapparat. Luktar unken förvaltning lång väg.

Svårkontrollerat

Hur kan man tro att detta ska ge någon positiv effekt. Kronvilt förvaltas som regel inom förvaltningsområden och skötselområden där avskjutningen styrs centralt. Hur ska kalvarna som fälls under skyddsjakt räknas in i avskjutningsmål och statistik.

Hur ska jägare som är ute på våren och smyger på fälten se om det är en stor kalv eller en liten hind de siktar på. Detta kräver sin jägare och är ändå inte helt lätt. Vad ska påföljden bli om felskjutningar sker?

Kalvjakt på sommaren?

Dovhinden kalvar sist av klövvilten här i landet. Först kring midsommar och strax därefter ser vi ensamma hindar hemma runt min gård. Är planen att vi skjuta diande kalvar under juli och augusti. Det är ju absurt.

Kalvarna bidrar naturligtvis inte med några betydande skador på åkermark under denna period och skyddsjakten blir i allra högsta grad beståndsreglerande. Något som så vitt jag vet inte är tillåtet. Skyddsjakt är enligt definition jakt på enskilda skadeverkande individer. Hur många länsstyrelsebeslut om skyddsjakt på rovdjur har inte överklagats därför att de inte tillräckligt tydligt styrkt att rätt individ fälls?

Bättre ersättningssystem

I regeringens beslut står också att skyddsjakt på kron och dov får ske när djuren uppträder på plantering. Vad är en plantering? Majoriteten av skogen vi har är ju planteringar, nåväl i varierande ålder. Men var går gränsen?

Att klövvilt behöver mat vet vi. Stora stammar kräver mer mat och eftersom de rör sig fritt kan naturligtvis enskilda markägare drabbas. Så är det. Älgar samlas tidvis i större flockar på smakrika fält eller tallungskogar. Är det inte bättre att ha ett ersättningssystem som fungerar för de drabbade markägarna?

AKTUELLT

Svårt vargbiten älg avlivad i Värmland

En älg som sargats svårt av vargar avlivades på onsdagen strax öster om Karlstad. – Den blödde väldigt och hade svåra bettskador, berättar Jägareförbundets ordförande i Värmland, Anders Olsson.

Inrikesministern svarar undflyende om skytteverksamheters framtid

Polisen arbetar med en ny policy som avser besiktning av skjutbanors tävlingsstationer. Blir riktlinjerna som de ser ut i dag verklighet kommer många skytteklubbars verksamhet försvåras. Inrikesminister Mikael Damberg svarar undflyende på Sten Berghedens skriftliga fråga om konsekvenserna av förslaget.

Kalle utbildar jägare i den ”skitigaste jakten”

– En del kursdeltagare inser att de aldrig kommer att jaga säl. Det här är nog den skitigaste jakt man kan tänka sig. Det säger förre jaktvårdskonsulenten Kalle Johansson, som driver säljaktsutbildningar inom nystartade förbundet "Allmogejägarna".

2019 års våtmarksstipendiat korad

Ett gediget arbete med våtmarker för att gynna fåglar som lever i denna biotop premieras varje år, genom Våtmarksstipendiet. I år landade stipendiet i Västergötland.

Annonser