Annons
REPLIK: "Viltvårdsbidraget styr inte Jägareförbundet" | Jaktjournalen
Just nu:
Annons
10 månader sedan
REPLIK: "Viltvårdsbidraget styr inte Jägareförbundet"
I en debattartikel 21 juli ifrågasätts Svenska Jägareförbundets självständighet. Nu svarar förbundet att det trots viltvårdsbidraget är medlemmarna som styr och att debattinlägget är insinuant och kan gynna jaktmotståndarna.
Två debattörer försöker den 21 juli leda i bevis att Svenska Jägareförbundet (SJF) styrs av ”regeringen” och att Jakt- och viltvårdsbidraget (tidigare allmänna uppdraget) innebär att förbundet är i beroendeställning till politiken. Svenska Jägareförbundet är noga med att vara en öppen och tillgänglig organisation, vi välkomnar diskussion och granskning. Vi har ingenting att dölja. För oss är det viktigt att bidraget från Viltvårdsfonden sköts på bästa tänkbara sätt. Vi är stolta och nöjda med resultatet.

Ett framgångsrikt handslag

Jakt- och viltvårdsbidraget är en klok konstruktion. Via jaktkortsinbetalningen får jägarorganisationer och myndigheter resurser att bedriva verksamhet som på olika sätt gynnar jägarna. Sedan starten 1938 har detta gynnat både viltvården, viltet och jägarna. Samverkan mellan stat och folkrörelse innebär ett kostnadseffektivt system som levererar stor nytta både till jägarkåren och samhället. Det är ett starkt handslag och det är framgångsrikt.

Har gynnat jägarkåren

Samtliga regeringar som hanterat Jakt- och viltvårdsbidraget sedan det infördes har uppskattat det arbete som SJF:s medlemmar och organisationen utfört. Under de drygt åtta decennier systemet har fungerat har det gynnat jägarkåren, viltet och viltvården. Under perioden har samhället fått faktabaserat stöd i viltförvaltningen på ett kostnadseffektivt sätt. Summeringen till dags dato är: • Kanske världens bästa viltförvaltning. • Världens högsta acceptans för jakt (89 procent 2017). • En förvaltning som baseras på fakta och forskning, inte känslor, opportunism eller populism. • Att Sverige dessutom är ett fantastiskt jaktland är också värt att nämna, även om det givetvis alltid finns förändringar att arbeta för.

Stämmer inte

Svenska Jägareförbundet är självklart beroende av vilka beslut som fattas av riksdag och regeringen, i detta har debattörerna rätt. Men det är ett ”beroende” som vi delar med alla andra i samhället. Därför är det viktigt att SJF arbetar aktivt med ett opinionsbilda och faktamässigt informera om jaktens förutsättningar till våra folkvalda. Dock finns det ett antal påstående i artikeln som inte stämmer. Insinuerandet att SJF:s verksamhet och ställningstagande på annat sätt skulle styras av regering eller andra politiska viljor är grundligen felaktigt.

Medlemmarna styr

Det finns skäl att göra ett antal konstaterande. • Politiska partier eller regeringen styr inte Svenska Jägareförbundet. Det gör medlemmarna och så har det varit sedan grundandet 1830. SJF kan aldrig anpassa sin hållning dagspolitiken. Då skulle vi helt underminera trovärdigheten mot medlemmar, omvärld och de folkvalda. • Medlemsinflytandet i förbundet är grundmurat och styrs inte av bidraget från Viltvårdsfonden, vilket felaktigt hävdas i debattartikeln. Alla medlemmar har chans att påverka förbundet som i vilken demokratisk förening som helst. Kommande årsstämma i augusti ska exempelvis hantera flera förslag som kommer från enskilda medlemmar eller föreningar i förbundet. • Att medverka till att ”objektiv kunskapsbaserad” information sprids är en förutsättning för den trovärdighet förbundet besitter. Motsatsen vore förödande. • Det är inte styrning att avrapportera vad ett bidrag använts till. Det är ett transparent sätt att redovisa vad man använder jägarkårens pengar till. Mer om det kan ni läsa här. • SJF har avstått delar av medel ur Viltvårdsfonden för verksamhet som förbundet inte anser förenlig med det uppdrag vi har från medlemmarna. Nämnda exempel gällande vargflytt är ett sådant. Att förbundet informerar om riskerna med bly i livsmedel och viltmat bygger på fakta och forskning. • Regeringens beslut är en offentlig handling och att den skickas till andra organisationer som är intressenter i jaktpolitiken är inget ovanligt. • Påståendet att SJF inte ”törs eller kan” ta ställning emot vad regering eller ansvarig myndighet anser är för alla insatta i jaktpolitiken helt fel.

Insinuant inlägg

SJF går ofta i polemik med såväl myndigheter som politiska inriktningar när medlemmarna intresse kräver det. Det är bra att Svenska Jägareförbundets verksamhet, internt såväl som externt, skapar engagemang. Även de som inte ens är medlemmar är välkomna att ha synpunkter. Frågan som kan ställas, är om insinuanta inlägg i slutändan gynnar jägarkåren och jakten eller om det mest välkomnas och används av jaktmotståndarna? Torbjörn Larsson, Ordförande Bo Sköld, Generalsekreterare Svenska Jägareförbundet  

Var med i debatten!

Gör din röst hörd och nå Jaktjournalens 100.000 läsare. Skicka din insändare till redaktionen@jaktjournalen.se
    https://www.jaktjournalen.se/jagarforbundens-verksamhet-ska-inte-styras-av-regeringens-politiska-mal/

FLER ARTIKLAR PÅ SAMMA ÄMNE

  SENASTE NYTT

   VAPENTEST

    RECEPT

     FLER NYHETER

      Få koll på alla nyheter – aktivera notiser i din webbläsare
      Jag vill testa!