REPLIK: ”Svenska Stövarklubben har varit väl fungerande”

Före detta ordföranden i Svenska Stövarklubben, Freddy Kjellström, ger en replik på den kritiska debattartikel om Stövarklubben. Kjellström menar att Svenska Stövarklubben förmodligen är en av de mest välskötta hundklubbarna i landet när det gäller kapitalförvaltning och är besviken på att Jaktjournalen publicerat debattartikeln.

Blir både bestört och besviken när jag ser hur Jaktjournalen på ett helt okritiskt och i avsaknad av källkritiskt förhållningssätt väljer att publicera en debattartikel med så grova anklagelser, och som dessutom inte är undertecknad med fullständigt namn. En artikel som till fullo saknar saklig grund för de grova anklagelser innehållande påståenden som närmast kan rubriceras som grovt förtal, som framförs både mot tidigare såväl som nuvarande styrelse.

Ordnad demokratisk transparens

Svenska Stövarklubben är ansluten till Svenska Kennelklubben där verksamhet och styrelsers förvaltning regleras stadgeenligt inklusive ansvarsutkrävande ex post. Det råder inom alla specialklubbar i Svenska Kennelklubben inklusive Svenska Stövarklubben en utbredd föreningsdemokratisk ordning innehållande en ordnad demokratisk transparent process för ansvarsutkrävande.

Beträffande Svenska Stövarklubben granskas ekonomisk förvaltning av både lekamannarevisorer såväl som auktoriserade revisorer (Ernst & Young), vilka årligen granskar räkenskaperna efter varje verksamhetsår. Förvaltnings- och verksamhetsberättelse avläggs vartannat år inför Stövarfullmäktige där drygt femtio delegater från anslutna lokal- och rasklubbar har i uppgift att granska och senare besluta om styrelsens ansvarsfrihet för de gångna verksamhetsåren som avhandlats.

Stövarklubben väl fungerande

Utifrån min horisont och erfarenhet som ledamot av Svenska Stövarklubbens styrelse under åren 2004-2019 har lekmannarevisorer liksom auktoriserade och valda delegater haft full tillgång till räkenskaperna.

Jag har genom åren haft många olika styrelseuppdrag, och min erfarenhet är att styrelsen inom Svenska Stövarklubben varit väl fungerade. Förmodligen är Svenska Stövarklubben en av de mest välskötta hundklubbar i landet när det gäller kapitalförvaltning.

God kompetens

Tack vare god kompetens inom styrelsen har kapitalförvaltningen kunnat skötas på ett utmärkt sätt internt med mycket god avkastning på värdepapper genom åren. Detta har gjort att klubbens soliditet är mycket hög, och på en nivå som få klubbar och bolag de facto kan uppvisa.

Artikeln bygger således på felaktigheter och grova anklagelser som vilar på spekulativ grund om att det skulle förekomma ogenomskinliga aktieaffärer och kontokortstransaktioner som styrelsen inte skulle känna till. Detta är totalt felaktigt, utan styrelsen har vid varje styrelsemöte under de år jag suttit med i styrelsen haft full insyn i den ekonomiska förvaltningen, som avrapporterats vid varje styrelsemöte.

Revisorer har medverkat

Dessutom har revisorer liksom valberedningen medverkat vid ett styrelsemöte varje år. Styrelsen har under mina år som ordförande hela tiden haft ett uttalat mål om att sträva efter att driva klubben framåt på ett seriöst och affärsmannamässigt sätt i syfte att gynna verksamhetsmålen och medlemmarna. Under de sista åren har klubben vad gäller den ekonomiska utvecklingen även professionaliserats genom att fleråriga samarbetsavtal med kommersiella aktörer har tecknats vilket bidrar till att säkra klubbens intäktsunderlag på lång sikt.

Flera insatser behövs

Att klubben tappat medlemmar under flera års tid är naturligtvis beklagligt och här behöver flera insatser göras för att motverka detta, bland annat genom att stimulera avelsverksamheten då antal valpar korrelerar med antal medlemmar framgent, och en ändrad rovdjurspolitisk kursintriktning. Jakthundsklubbar har många utmaningar inte minst genom en mer intensiv aktivism från jaktmotståndare och en utbredning av varg i stora delar av landet, vilket försvårat upprätthållande av verksamheten under senare år. Därför behöver alla insatser sättas till för att främja medlemsutvecklingen där gratis medlemskap kan vara en främjande mekanism för att få flera medlemmar. Annars är jag säker på att styrelsen välkomnar konstruktiva inspel som syftar till en ökad medlemsbas.

Freddy Kjellström
f.d. ordförande i Svenska Stövarklubben

 

Svar direkt angående publicering:

Jaktjournalen står inte bakom innehållet i debattartiklar. Vårt mål är att det ska vara högt i tak i debatten och att enskilda personer ska kunna efterfråga svar hos personer i maktposition. För att kunna det är det i vissa fall okej att en debattartikel har en anonym avsändare.

Vår uppgift är att ge lika mycket utrymme åt båda sidor. Debattartikeln skickades i sin helhet till Stövarklubbens ordförande, Owe Karlsson, 18 juni – 4 dagar innan publicering där vi frågade om han ville ge en replik. Han avböjde. Efter vidare konversation svarade han den 22 juni att han skulle han ta upp det på kommande styrelsemöte.

När det gäller sakinnehållet är alla välkomna att framföra sin åsikt. Idag och i framtiden. Det gäller enskilda jägare, f.d. ordförande och sittande styrelse.

Daniel Sanchez
Chefredaktör

Var med i debatten!

Gör din röst hörd och nå Jaktjournalens 100.000 läsare.
Skicka din insändare till redaktionen@jaktjournalen.se

REPLIK: ”Det krävs attitydförändring gentemot medlemmarna”

DEBATT: ”Inte konstigt att Stövarklubben tappar medlemmar”

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Hedin: ”Skönt att det blir åtal”

Åtalet mot Karl Hedin bygger på en lång rad indicier. Det är främst avlyssnade telefonsamtal som åklagare Lars Magnusson menar bevisar att Karl Hedin inte varit främmande för att skjuta varg, och att han jagade varg illegalt den 26 oktober 2018. "Skönt", säger Karl Hedin om åtalet.

Senaste vargnytt: Stora problem med varg på flera håll i landet

Vargen fortsätter skapa stora problem och merarbete för djurägare runt om i landet. I södra landsändan pågår skyddsjakt i tre län på fårdräpande vargar, och i Gävleborg strider ortsbor i Lingbo för att få skyddsjakt på närgångna vargar som bland annat dödat får och lamadjur.

Rektor Eva-Lena sköt stortjur

Eva-Lena Årmyr och hennes älgjakt har blivit en snackis bland eleverna på skolan där hon är rektor. Under älgjakten fällde Eva-Lena en riktigt fin älgtjur.
ANNONS ▼