Prenumerera
Debatt

REPLIK: ”Stövarklubbens transparens räcker inte”

Debatten om Stövarklubben fortsätter. Foto: Per Jonson
Svenska Stövarklubbens bild av transparens räcker inte, replikerar den inledande debattören. I stället tycker han att styrelsen ska ta lärdom av Västerbottens Stövarklubb.
Först vill jag rikta ett tack till Freddy Kjällström och styrelsen för Svenska Stövarklubben som lagt tid till att läsa och svara på min insändare. Att den auktoriserade revisorn har haft full insyn i de ekonomiska transaktionerna råder det inget som helst tvivel om. Men en auktoriserad revisor kontrollerar bara att det finns kvitton och att transaktionerna är bokförda på rätt sätt. Den auktoriserade revisorn har inte i sin granskning att ta ställning till hur styrelsen spenderat pengarna under verksamhetsåret.

Knappast full insyn

När jag själv läser publicerade årsmöteshandlingar finner jag att resultaträkningen är summerad i en intäktspost och i två kostnadsposter enligt följande exempel från årsredovisningen 2013. Rörelsens intäkter: Nettoomsättning 1 358 282 kronor Rörelsens kostnader: Medlemsregister, tidskrift och övrig verksamhet -1 975 049 kronor; Övriga externa kostnader -274 336 kronor. Så ser det ut i alla årsredovisningar som funnits publicerade på Svenska Stövarklubbens hemsida. Detta kan väl knappast kallas full insyn. Precis som jag har Västerbottens Stövarklubb, i en skrivelse till styrelsen inför ordförandekonferensen 2019, efterlyst en mer transparent årsredovisning.

Att tänka på inför året

Detta är något för styrelsen att tänka på inför årets stövarfullmäktige enär det fortfarande inte finns någon transparent redovisning som medlemmarna kan granska innan stövarfullmäktige går av stapeln trots att det är mer än ett halvår in på det nya verksamhetsåret. I Västerbottens Stövarklubbs verksamhetsberättelse som ligger på föreningens hemsida finns ett lysande exempel på hur en resultaträkning i en ideell förening kan se ut. Detta är något som jag tycker styrelsen i Svenska Stövarklubben bör ta lärdom av.

Ska medlemsavgiften spekuleras i värdepapper?

Vidare svarar Kjällström att tack vare god kompetens inom styrelsen har kapitalförvaltningen kunnat skötas på ett utmärkt sätt med god avkastning på värdepapper. Det är visserligen sant men var i stadgarna står det att föreningen skall syssla med kapitalförvaltning och spekulera i värdepapper med hjälp av pengar från medlemsavgiften? Kjällström väljer också att inte svara på min fråga om kontokorten varit till kännedom för styrelsen eller om de ens existerat. Nu svarar emellertid styrelsen och det är bra men fortfarande saknas transparent redovisning för hur kontokorten använts. Betyder det att medlemmarna aldrig kommer få den transparens som jag efterfrågat?

Avelsverksamhet skall byggas på kvalitet

Kjällström väljer istället att skylla klubbens förlorade medlemmar på att antalet valpar korrelerar med antalet medlemmar. Jag tolkar det som att avelsverksamheten skall bygga på kvantitet så att klubben får mer pengar att sätta sprätt på istället för kvalitativa mått där vi får fram duktiga jakthundar. Där har vi helt olika synsätt.

Stövarägare med medlemmarna i fokus

 

Var med i debatten!

Gör din röst hörd och nå Jaktjournalens 100.000 läsare. Skicka din insändare till redaktionen@jaktjournalen.se
REPLIK: Stövarklubben har full transparens