Replik: Nej, Jägareförbundets önskemål är inte uppfyllda

I ett debattinlägg på Jaktjournalens webbsida anför Stefan Persson, ordförande för Svenskt Viltkött, att de önskemål som Jägareförbundet har på en smidig och effektiv samt kostnadseffektiv hantering av skjutna vildsvin redan idag är till fullo tillgodosedda. Så är tyvärr inte fallet.

Arkivfoto: Per Jonson

Det finns mycket riktigt cirka 140 anläggningar som får ta emot jägarnas skjutna vildsvin i landet. Det är dock långt ifrån alla som tar emot vildsvin. En snabb rundringning till de fem anläggningar som kan ta emot vildsvin i Uppsala län avslöjade att ingen var intresserat av att ta emot ett skjutet vildsvin. Ingen av anläggningarna sa sig heller vara i färd med att starta upp denna verksamhet, trots att vi är precis mitt i högsäsongen för vildsvinsjakten.

Detta innebär att en jägare som skjutit ett vildsvin i Uppsala län, ett län som har gott om vildsvin och haft dem länge, måste köra många mil enkel väg för att kunna sälja sitt byte. Det är en verklighet mycket långt ifrån de tre mil, som Stefan Persson beskriver.

Efter en fortsatt rundringning hittade vi till sist en anläggning i södra Sverige som var villigt att ta emot ett nyskjutet vildsvin. De skulle betala jägaren nio kronor kilot, efter avdrag för skottskador med mera. Att få köra många mil till en anläggning med ett mindre vildsvin mitt i natten och sedan få nio kronor kilot är inget som lockar jägarna till mer jakt, när den egna frysen är full.

Vi skulle kunna fortsätta att beskriva de problem som jägarna upplever med dagens ordning för hanteringen av skjutna vildsvin. Men det blir inte bättre av det. Låt oss istället diskutera lösningar. För vi är övertygade om att det är viktigt att få ut det klimatsmarta viltköttet till fler konsumenter. Då kan också efterfrågan för vildsvinskött och priset – både från jägarens småskaliga försäljning och från vilthanteringsanläggningarna i landet – öka.

Det finns naturligtvis många exempel där Vilthanteringsanläggningar fungerar bra, men ska vi klara av vildsvinsförvaltningen i alla delar av landet behövs komplement till dagens system. Det är tydligt.

Särskilt viktigt är det för att jordbruket ställer krav på minskande skador från vildsvin. För att nå dit behövs ett kompletterande system som både uppmuntrar jägarna till att jaga mer och samtidigt underlättar för dem att få avsättning för köttet.

Just därför Svenska Jägareförbundets förslag för småskalig försäljning så viktigt.

Magnus Rydholm
Kommunikationschef
Svenska Jägareförbundet

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼