Replik: Kritisk till resultat från flyginventering

Dalsland (JJ) Vinterns flyginventering av älg i norra Dalsland bör tas med en nypa salt. I alla fall om man ska tro Henrik Torstensson, Tisselskog. Han sitter med i älgförvaltningsgruppen för område 1 och håller inte med om att älgstammen minskat.

Flyginventeringens resultat ifrågasätts av markägaren och jägare Henrik Torstensson. Foto: Älgflyg AB

– Nä, den har inte minskat på det sättet. Inte heller de totala betesskadorna har minskat. Däremot är kvaliteten på stammen sämre än någonsin, säger han.

Henrik Torstensson är jägare och markägare och har under lång tid engagerat sig i både skötselområden och Svenska Jägareförbundets lokala organisation. Men har nu avslutat sitt engagemang.

– Jag håller helt enkelt inte med om den förvaltning vi har.

Enligt Henrik Torstensson är inte flyginventering rekommenderad en basmetod. Den hade behövts kompletteras med exempelvis spillningsinventering. Resultatet från den stämmer inte överens med verkligheten.

– Jag tror inte den metod som används, distant sampling, fungerar hundraprocentigt. Jag har bekanta som var ute och jagade den dagen de flög. De såg både helikoptern och älgar men de älgarna registrerades inte i resultatet från inventeringen. Man ser helt enkelt inte alla älgar, säger han.

Älgstammen i Älgförvaltningsområde 1 har enligt Henrik Torstensson inte minskat med 40 procent de senaste fem åren. Han är oenig med Göte Johansson om utvecklingen.

– Betestrycket, avskjutningsstatistiken och älgobsen under jakten pekar ju åt ett helt annat håll. Det är bara vinterbetet som minskat till sex procent enligt ÄBIN. Sommarbetet har ökat. Vi har i dag ett totalt betestryck på elva procent, säger Henrik Torstensson.

Han menar att det största problemet med älgstammen i norra Dalsland i dag är kvaliteten på djuren. Slaktvikterna är låga och det hittas till och med många självdöda älgar i skogarna.

– Det går inte att plantera tall i dag. Den får inte chans att klara sig första året ens en gång. Lövuppslag finns över huvud taget inte. Vi måste komma i balans mellan skog och viltstammar.

AKTUELLT

Bokmärk hemsidan – JJ-appen försvinner

Kungsbacka (JJ) Från och med den 18 augusti är det www.jaktjournalen.se som gäller. Då släcker vi nämligen ner vår nyhetsapp. På vår hemsida kommer nyheter, filminslag och radiointervjuer till sin rätt på ett betydligt bättre sätt. Se till att bokmärka sajten och skapa en ikon på hemskärmen på din mobil.

Björnjakten 2018 – Robert Salomonsson tror på Lillen

Dorotea (JJ) Den 21 augusti är det dags för björnjaktspremiär. I år får totalt 284 björnar fällas under licensjakten som får pågå som längst fram tills den 15 oktober. Jaktjournalen har checkat av hur några av Sveriges mer namnkunniga björnjägare förberett sig.

Annonser