Rekordstort intresse för jägarexamen

Intresset för att ta jägarexamen är stort. Det är "inne" med jakt. Under år 2015 fick 13 462 personer godkänt på teoriprovet, en ökning med nära sex procent sedan 2006.

Norrbottens län sticker ut i statistiken med totalt 947 godkända teoriprov under 2015, klart flest i landet bortsett från de tre storlänen.

– En av förklaringarna är helt enkelt att det är inne med jakt och klimatsmart kött, säger Daniel Bladh, handläggare på Naturvårdsverket, till Nyhetsbyrån Siren.

Sett till hela riket var 21 procent av dem som godkändes på teorin i fjol kvinnor, en i stort sett oförändrad andel jämfört med året innan.

2006, då tillförlitlig statistik började föras nationellt, fick 8530 personer godkänt på teoriprovet

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser