Rekordstor björntilldelning till höstens jakt

Naturvårdsverket har just beslutat att öka björntilldelningen från fjolårets 101 björnar till 121 björnar. Dessutom ska en arbetsgrupp se över åtaljakten, till höstens jakt är den förbjuden, men inför jakten år 2007 kan ett åtelförbud ändras.

— Vårt arbete har underlättats av att länsstyrelserna har lämnat bra bedömningar av björnstammens utveckling i sina förslag till regionala förvaltningsplaner för rovdjuren, säger Susanna Löfgren, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.
Björnstammen ökar i Gävleborgs och Västernorrlands län. Det är ett tecken på att den expanderar från tidigare kärnområden i Dalarna och Jämtland. Stammen är stabil i Dalarna och Västerbotten och det är en sannolik ökning i Jämtland och Norrbotten. I Jämtland finns två genetiskt skilda populationer med Europaväg 14 som gräns. Därför delas länet i två områden och tilldelas skyddsjakt på 16 björnar norr om E14 och 14 söder därom. I Norrbottens län blir det också två zoner: en som omfattar Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda kommuner och en för övriga länet.
— Länsstyrelsen i Norrbotten vill ha långsam tillväxt av stammen i kusttrakterna och vill därför ha en särskild tilldelning för området. Vi går med på det. Däremot kan vi inte gå med den stora ökning av tilldelningen som länsstyrelsen föreslog, eftersom tillväxten enligt forskarna inte är stor nog, säger Susanna Löfgren.
Det blir liksom tidigare år förbjudet med jakt på björn vid åtel. Naturvårdsverket ser nu över åtelfrågan med hjälp av en arbetsgrupp där representanter för jägarorganisationerna, länsstyrelserna, björnforskarna och länsveterinärerna ingår.
Naturvårdsverket ändrar det strikta förbudet mot att fälla björnhonor som har ungar och ersätter det med ett förbud mot att avsiktligt fälla en sådan hona. Det händer att jägare av misstag fäller en hona som har ungar. Sådana fall har polisanmälts, men leder sällan till åtal.
— Jägarna ska självklart fortfarande låta bli att fälla björnhonor som har ungar. Vi kommer att kontrollera om honor som har ungar fälls vid årets jakt. Prov tas på alla björnhonor som fälls, säger Susanna Löfgren.
Jakttiden för björn är 21 augusti-15 oktober (30 september i Norrbotten). Beslutet innebär att i Värmlands län får 2 (2 år 2004) björnar fällas, Dalarna 26 (+1), Gävleborg 14 (+4). Väster norrland 9 (+4), Jämtland 16+14 (14+11), Västerbotten 15 (+1), samt Norrbotten 19+6 (+5).

AKTUELLT

Så blir lodjursjakten 2019

Länsstyrelserna är i färd med att fatta beslut om vinterns lodjursjakt. Flera län har redan fastställt tilldelningen. Här ser du vilka kvoter som meddelats.

Vill stoppa lodjursjakten

Kalmar/Jönköping (JJ) Svenska Rovdjursföreningen emotsätter sig att fem lodjur får skjutas i licensjakt i vinter i Kalmar och Jönköpings län.

Annonser