Rekordmånga björnprover i Jämtland

Östersund (JJ) Det kan komma att dröja innan vi får veta hur många björnar som finns i Jämtland och Härjedalen. Insamlingen av björnspillning har gått över förväntan och nu finns 5 000 prover att analysera.

Den första november avslutas insamlingen av spillningsproverna och de skickas till Frankrike för analys. Målet är att få en klarare bild av björnstammen som idag uppskattas vara 400 – 1500 djur.
Länsstyrelsen har fått in cirka  2 000 prover mer än vad man väntat sig. De flesta proverna kommer från Härjedalen, Strömsund och Ragunda. Det totala antalet prover är dubbelt så högt som i Västerbotten, Dalarna, Västernorrland och Gävleborg tillsammans fick in under inventeringen.
För att kunna analysera samtliga prover har länsstyrelsen sökt medel hos Naturvårdsverket eftersom björnstammen är en riksangelägenhet.

AKTUELLT

Så blir lodjursjakten 2019

Länsstyrelserna är i färd med att fatta beslut om vinterns lodjursjakt. Flera län har redan fastställt tilldelningen. Här ser du vilka kvoter som meddelats.

Annonser