Regeringsstöd för årskort i fjällen

Stockholm (JJ) Regeringen anser att de som bor i ett fjällän ska ha rätt att köpa årskort på statens marker. Det innebär att regeringen stödjer länsstyrelsernas beslut om årskort till lokalbefolkningen.

Regeringen har nyligen beslutat om lika fjälljakt för alla EU-medborgare efter att kommerskollegium påpekat att utestängning av utländska jägare stred mot EG-rätten.Länsstyrelserna beslutade då att bara fjällbor ska få köpa årstillstånd medan gäster får köpa dygnskort.  Turistföretagare i Arjeplog och norska jägare anmälde även detta till myndigheterna som en diskriminering av icke bofasta i fjällänen.
Kommerskollegium anser även årstillstånden vara en solklar diskriminering. På jordbruksverket anser man dock att argumenten är tunnare i detta fall.
Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten har gått emot Kommerskollegium och beslutat att fjällkommunsborna ska få lösa årstillstånd. Beslut om länsbornas årstillstånd fattas under maj månad.

AKTUELLT

Så blir lodjursjakten 2019

Länsstyrelserna är i färd med att fatta beslut om vinterns lodjursjakt. Flera län har redan fastställt tilldelningen. Här ser du vilka kvoter som meddelats.

Vill stoppa lodjursjakten

Kalmar/Jönköping (JJ) Svenska Rovdjursföreningen emotsätter sig att fem lodjur får skjutas i licensjakt i vinter i Kalmar och Jönköpings län.

Annonser