Regeringsbeslut: Nya jakttiderna klara

Översynen av de nya jakttiderna inleddes för två år sedan. Den omfattar bland annat:Jakttider för allmän jakt, skyddsjakt på enskilds initiativ och licensjakt.Tid på dygnet när olika viltslag får jagas.Tider för hundanvändning vid jakt och jaktträning med hund.2018 gav regeringen Naturvårdsverket i uppgift att var sjätte år se över jakttiderna och föreslå ändringar. Det var … Fortsätt läsa Regeringsbeslut: Nya jakttiderna klara