Jaktnyheter

Regeringen vill att åtgärder mot svinpest utreds

Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att utreda om det behövs ytterligare åtgärder för att förhindra att afrikansk svinpest får fäste i Sverige.
I ett pressmeddelande konstaterar Regeringen att svinpesten finns i flera länder i östra Europa och även har spridit sig till Belgien. Inom EU pågår ett intensivt arbete för att hindra smittspridningen – och medlemsländerna förväntas hjälpa till. Nu får Jordbruksverket uppdraget att utreda om det förebyggande arbetet i Sverige är bra eller om det krävs ytterligare åtgärder. – Vildsvinen utgör redan idag ett stort problem för svenska lantbrukare och ett utbrott av afrikansk svinpest riskerar få stora konsekvenser för grisnäringen. Sverige behöver vidta de åtgärder som bedöms nödvändiga för att hindra att sjukdomen får fäste här, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i pressmeddelandet.