Regeringen presenterar ny rovdjurspolitik

Bengt-Anders Johansson (m) Stockholm (JJ) Vargstammen bör ligga inom intervallet 170-270 individer och större hänsyn ska tas till socioekonomiska aspekter och tamdjurshållning. Detta är några av huvuddragen när regeringen idag presenterar sin rovdjursproposition med förslag till en ny svensk rovdjurspolitik.

Regeringen föreslår i enlighet med Vargkommitténs förslag att ett intervall av referensvärdet för varg, björn, järv och lodjur ska fastslås, vilket skapar ett utrymme för regional förvaltning där hänsyn kan tas till olika lokala förutsättningar. Vidare föreslås en utökad delegering till länsstyrelserna, vilket innebär ett större mandat för länsstyrelserna att besluta om skyddsjakt.  

Regeringen bedömer att Sveriges fem stora rovdjur har nått gynnsam bevarandestatus och att vargpopulationen i Sverige bör befinna sig inom intervallet 170-270 individer. Vidare föreslås vargstammens koncentration minskas där den är som tätast, begränsas i renskötselområden och i län med fäbodbruk, intensiv fårskötsel och skärgårdar. Detta för att begränsa de socioekonomiska konsekvenserna och förbättra möjligheterna att hålla tamdjur.  

Rovdjurspropositionen innehåller även förslag om att regionalisera ansvaret för rovdjursförvaltningen. Alliansen vill därmed göra förändringar i förordningen om viltförvaltningsdelegationer.

– Äntligen har vi nu ett underlag som kan ligga till grund för en balanserad och långsiktig vargförvaltning, säger Bengt-Anders Johansson (M) vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet. Särskilt glädjande är att vi nu flyttar förvaltningen av de stora rovdjuren närmare de som berörs vilket kommer att minska konflikterna, fortsätter Johansson. Förslagen i propositionen ligger väl i linje med EU:s art- och habitatsdirektiv, vilket gör att vi nu torde kunna återta förvaltningen till Sverige fullt ut. Detta är viktigt från Moderat håll, avslutar Bengt-Anders Johansson.

AKTUELLT

Bokmärk hemsidan – JJ-appen försvinner

Kungsbacka (JJ) Från och med den 18 augusti är det www.jaktjournalen.se som gäller. Då släcker vi nämligen ner vår nyhetsapp. På vår hemsida kommer nyheter, filminslag och radiointervjuer till sin rätt på ett betydligt bättre sätt. Se till att bokmärka sajten och skapa en ikon på hemskärmen på din mobil.

Annonser