Jaktnyheter

Regeringen öppnar för fler vapen i garderoben

Regering vill att vapenutredningen tittar på möjligheten att utvidga vapengarderoben med möjlighet till fler vapen. Foto: Gettyimages

Regeringen utvidgar och förlänger den pågåenbde vapenutredningen. Det för att ”förenkla för legala vapenägare som jägare och sportskyttar”

– Det är viktigt att vapenregleringen ses över brett. Därför ger vi nu ett omfattande tilläggsdirektiv till vapenutredningen som baseras på alla tillkännagivanden från riksdagen på det här området. Sammantaget kommer detta att innebära stora lättnader för legala vapenägare som jägare och sportskyttar, utan att göra avkall på grundläggande krav om säkerhet vid hantering av vapen, säger justitieminister Gunnar Strömmer i ett pressmeddelande.


Tilläggsdirektiven innebär en utvidgning av utredningens uppdrag som dels handlar om att skärpa de direktiv som utredningen redan har och dels om att föra in ett antal nya väsentliga frågor.

Tilläggsdirektiven innehåller frågor om:

  • En uppdelning av vapenlagens straffbestämmelser som tydligare skiljer på överträdelser som typiskt sett begås av legala vapen­innehavare och den organiserade brottslighetens användning av illegala vapen.
  • En utökad vapengarderob för jakt.
  • förtydliganden av kravet på synnerliga skäl för att få inneha helautomatiska vapen och enhandsvapen.
  • förenklingar av processen vid vapenbyte och systemet med tidsbegränsade tillstånd (femårslicenser).
  • EU:s vapenpass.
  • Tydligare regler om ljuddämpare och vapensamlingar.

Regeringen ska också att återkomma till frågan om att tillsätta en utredning av formerna för en ny jakt- och viltvårdsmyndighet. Tilläggsdirektivet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna.


Tiden för vapenutredningens uppdrag förlängs också och uppdraget ska redovisas senast den 10 maj 2024.

Nekas licens på hagelbössa för ripjakt – Jaktjournalen