Regeringen måste utreda fjälljaktens framtid!

I går kom nya beslut i den akut känsliga frågan om 7 miljoner utländska jägare ska få jaga småvilt på statens mark i fjällen på samma villkor som svenska jägare.

Länsstyrelsens rennäringsdelegation i Norrbotten fattade det kloka beslutet att inte omkullkasta hela Fjälljaktreformen innan regeringen klargjort vad som ska gälla. ”Rennäringsdelegationen i Norrbotten gör helt rätt i att begära att regeringen utreder konsekvenserna av en eventuell ändring i fjälljaktreformen” säger Owe Wiktorin, förbundsordförande. Han konstaterar att den påtryckning Jägareförbundet utövat på rennäringsdelegationerna givit resultat i Norrbotten. Rennäringsdelegationen i Norrbotten vill även att regeringen nogsamt prövar om jakt är att betrakta som tjänst eller ej. Det avgör i sin tur om fjälljakten faller under EUs tjänstedirektiv som säger att samma regler ska gälla för alla inom EU och EES. Tyvärr fattade rennäringsdelegationerna i Västerbotten och i Jämtland ett annat beslut som innebär att utländska jägare får jaga på statens mark i fjällen på samma villkor som svenska jägare. Enligt Svenska Jägareförbundet ställer Länsstyrelserna i Västerbotten och i Jämtland inte upp för länets och landets jägare utan väljer istället att försöka förekomma ett eventuellt krav från EU-kommissionen om att även utländska jägare ska kunna jaga på samma villkor. ”Nu måste Eskil Erlandsson våga ta itu med frågan”, tilläger Owe Wiktorin.
Med det beslut som länsstyrelserna i Västerbotten och Jämtland har fattat kommer jakten i fjällområdet framför allt att nyttjas av jägare från övriga Europa medan de svenska jägarna kommer att vara i minoritet.

Per-Gunnar Sundström, ordförande i Jägareförbundet Norrbotten, säger; ”Fjälljaktfrågan är viktigare än vad Jordbruksministern kanske anar och vi har därför bjudit in honom till en manifestation för fjälljakten den 5 mars kl 18,00 i Folkets hus i Kiruna. Vi måste gemensamt hitta en hållbar lösning.” Arrangörer är förutom Svenska Jägareförbundet, även Gruvtolvan och Kiruna Jakt och Fiske.
Fjälljaktreformen måste värnas, den är viktig inte bara för jägare i Norrbotten, Västerbotten och i Jämtland utan för alla jägare i Sverige, från Skåne och norrut, som uppskattar att få komma till den svenska fjällvärlden och jaga småvilt. En ändring av fjälljaktreformen på det sätt som föreslås från Västerbotten och Jämtland kan få oöverskådliga negativa konsekvenser för den regionala utvecklingen, jaktetiken, miljön och rennäring.

AKTUELLT

Naturbevakare ångrar förhastat tjuvjaktsinlägg

När Rovdjursföreningen meddelade att varghanen i Juvbergsreviret sannolikt var tjuvjagad blev det hård tongång i facebooktråden. Naturbevakare Mats Hallin tyckte att "myndigheterna borde sluta dalta med dessa kriminella personer". Problemet är att vargen dog en naturlig död.

Debatt: Hur skulle det bli om alla tar lagen i egna händer?

Lagbrott ska utredas av polis och åklagare, inte av någon slags lynchmobb i media. Men det är extra allvarligt att man misskrediterar polis och åklagarväsendet, eller smutskastar tipsare, anser debattören i sin replik på tidigare debattartikel.

Nya jaktprov på gång i Vorstehklubben

Stenkullen (JJ) De senaste dagarna har det diskuterats flitigt i fågelhundsgrupper på sociala medier. Orsaken är att Vorstehklubben just nu ska ta fram förslag på nya jaktprov med inspiration från Tyskland.

Märkt varg hittad död i norra Värmland

Värmland (JJ) Enligt vad Jaktjournalen erfar har en av vargarna som förra vintern märktes i det så kallade Grenseviltsprojektet hittats död. Uppgifter gör gällande att polisen misstänker illegal jakt.

Annonser