Regeringen måste utreda fjälljaktens framtid!

I går kom nya beslut i den akut känsliga frågan om 7 miljoner utländska jägare ska få jaga småvilt på statens mark i fjällen på samma villkor som svenska jägare.

Länsstyrelsens rennäringsdelegation i Norrbotten fattade det kloka beslutet att inte omkullkasta hela Fjälljaktreformen innan regeringen klargjort vad som ska gälla. ”Rennäringsdelegationen i Norrbotten gör helt rätt i att begära att regeringen utreder konsekvenserna av en eventuell ändring i fjälljaktreformen” säger Owe Wiktorin, förbundsordförande. Han konstaterar att den påtryckning Jägareförbundet utövat på rennäringsdelegationerna givit resultat i Norrbotten. Rennäringsdelegationen i Norrbotten vill även att regeringen nogsamt prövar om jakt är att betrakta som tjänst eller ej. Det avgör i sin tur om fjälljakten faller under EUs tjänstedirektiv som säger att samma regler ska gälla för alla inom EU och EES. Tyvärr fattade rennäringsdelegationerna i Västerbotten och i Jämtland ett annat beslut som innebär att utländska jägare får jaga på statens mark i fjällen på samma villkor som svenska jägare. Enligt Svenska Jägareförbundet ställer Länsstyrelserna i Västerbotten och i Jämtland inte upp för länets och landets jägare utan väljer istället att försöka förekomma ett eventuellt krav från EU-kommissionen om att även utländska jägare ska kunna jaga på samma villkor. ”Nu måste Eskil Erlandsson våga ta itu med frågan”, tilläger Owe Wiktorin.
Med det beslut som länsstyrelserna i Västerbotten och Jämtland har fattat kommer jakten i fjällområdet framför allt att nyttjas av jägare från övriga Europa medan de svenska jägarna kommer att vara i minoritet.

Per-Gunnar Sundström, ordförande i Jägareförbundet Norrbotten, säger; ”Fjälljaktfrågan är viktigare än vad Jordbruksministern kanske anar och vi har därför bjudit in honom till en manifestation för fjälljakten den 5 mars kl 18,00 i Folkets hus i Kiruna. Vi måste gemensamt hitta en hållbar lösning.” Arrangörer är förutom Svenska Jägareförbundet, även Gruvtolvan och Kiruna Jakt och Fiske.
Fjälljaktreformen måste värnas, den är viktig inte bara för jägare i Norrbotten, Västerbotten och i Jämtland utan för alla jägare i Sverige, från Skåne och norrut, som uppskattar att få komma till den svenska fjällvärlden och jaga småvilt. En ändring av fjälljaktreformen på det sätt som föreslås från Västerbotten och Jämtland kan få oöverskådliga negativa konsekvenser för den regionala utvecklingen, jaktetiken, miljön och rennäring.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼

Annonser