Regering vill stoppa massutfodring av klövvilt

Stockholm (JJ) Rergeringen vill få bukt med utfodringsproblematiken och vill därför att utfodring av klövvilt regleras mer. Ett lagförslag har skickats på remiss till lagrådet.

Regeringen vill att  jaktlagen (1987:259) revideras genom att det skapas föreskrifter om förbud mot eller villkor för utfodring av vilt som inte hålls i hägn. Den myndighet som regeringen bestämmer får i enskilda fall besluta om undantag från ett sådant förbud.

Regeringen skriver också att illsyn över att föreskrifter och beslut om utfodring av vilt sköts av länsstyrelserna, som också får besluta de förelägganden och förbud som behövs för tillsynen.

Beslut om förelägganden och förbud får förenas med vite. Länsstyrelsens beslut ska få överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

 

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser