Redovisar utsättningsplaner för vargvalpar

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket redovisar i pressmeddelande sina planer för utsättning av vargvalpar under 2012. Det kommer inte bli aktuellt att plocka in finskt vargblod i Sverige. I stället är det ryska vargar som ska bidra med nytt blod till vargstammen fram över.

I möte januari 2011 meddelade företrädare för finska Jord- och skogsbruksministeriet att Finland inte kan bidra med vargvalpar till Sverige i nuläget beroende på att föryngringen under 2010 var så begränsad. Inte heller flytt av vuxna vargar från Finland till Sverige är aktuellt eftersom den finska vargstammen har minskat starkt.

Under december 2011 genomfördes en studieresa till Ryssland. Delegationen bestod av representanter från Naturvårdsverket, Jordbruksverket, SVA och Djurparksföreningen. Delegationen träffade ryska myndigheter såsom Naturresursministeriet och Moskva Zoo. Mottagandet var positivt och förståelsen stor för problemet med inavel i den svenska vargstammen.

De ryska myndigheterna är beredda att bistå de svenska i arbetet med att genetiskt förstärka stammen. Innan en flytt av ryska vargar till Sverige eventuellt kan genomföras behöver emellertid regelverken undersökas djupare och praktiska frågor kring till exempel smittskydd måste lösas.

Under 2012 kommer arbetet framför allt att fokuseras på att sätta ut valpar från djurparker i vilda vargrevir. Om det blir aktuellt finns det beredskap att genomföra ytterligare flyttar av invandrade vargar. Dialogen med ryska myndigheter kommer också att fortsätta.

För att förbereda för att sätta ut valpar från djurparker i vilda vargrevir pågår märkning av tikar inom det mellersta rovdjursförvaltningsområdet under början av 2012. Länsstyrelserna har ett regeringsuppdrag att senast den 31 mars 2012 peka ut lämpliga revir för utsättning av vargvalpar.

 Under våren och sommaren 2011 genomfördes försök med flytt av vargvalpar mellan flera djurparker i Sverige och Norge. Försöket föll väl ut. Tikarna accepterade fostervalparna  Det lyckade försöket gör att det finns anledning att planera vidare för att sätta ut djurparksvalpar hos vilda vargar under våren 2012.

Underlätta för naturligt invandrade vargar att nå vargpopulationen i Mellansverige.Flytt av valpar från djurparker till vilda revir.Flytt av finska vargvalpar och dialog om flytt av finska vuxna vargar. Andra åtgärder enligt de förslag som lämnades i redovisningen av regeringsuppdraget Rutiner för införsel och utplantering av varg i Sverige.  Detta skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

AKTUELLT

Här vill länsstyrelserna öka vargstammen

Vargstammen ska öka ytterligare i Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Västra Götaland. Det är innebörden av det förslag som det mellersta rovdjursförvaltningsområdet offentliggjorde på onsdagen.

LRF vill ha löshundsjakt på vildsvin vår och sommar

Lösa vildsvinshundar hela våren och sommaren. Vårbocksjakt i hela Sverige. Jakt på hjort och rådjur dygnet runt. Det är förslag på nya jakttidsregler från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. – Vi måste göra något åt vildskadorna, säger förbundets jakt- och viltansvarige Anders Wetterin.

Annonser