Jaktnyheter

Räkning för järvskadad laika prutad med 53.000

Laikaägaren har betalat drygt 56.000 kronor ur egen fick för de skador hunden tillfogades av en järv. Länsstyrelsen meddelar att mannen får 13.000 kronor av staten. Foto: Gettyimages

En älgjägare i Jämtland får sin räkning till länsstyrelsen för järvskadad jakthund prutad med 53.346 kronor.
- Det är oklart om hunden blir återställd, berättar jägaren för Jaktjournalen.

"}}

Det var den 4 november 2021 som mannen var på älgjakt väster om Svenstavik. Han hade sin fyraåriga östsibiriska laika lös.

– Plötsligt bar det iväg och sedan kom hunden sakta tillbaka. Den var sprättad i en ljumske och kunde inte stödja på ett framben, berättar mannen.

Hålet i ljumsken gick att fixa till. Det var värre med frambenet, för där hade ligament blivit söndervridna.

– Det blev operationer och efter dem tillstötte komplikationer. Leden ovanför framtassen är partiellt stelopererad, men som det ser ut just nu kommer hunden inte att bli återställd, säger mannen.

Så prutas räkningen

När försäkringsbolaget betalat sin del återstår 66.346 kronor, som mannen tagit ur egen ficka. Det är 53.467 kronor för veterinär, 5.160 för läkemedel och 4.800 kronor för resor.

– Det har tillkommit ytterligare tio resor för rehabilitering, konstaterar jägaren.

Länsstyrelsens personal prutar ersättningskravet med 53.346 kronor och meddelar att mannen ersätts med 13.000 kronor.

”Ersättning enligt Viltskadecenters rekommenderade ersättningsnivåer är 18,50 kronor per mil samt i enlighet med 29 § 1 punken i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2018:5) med högst 5000 kronor för självrisk i försäkringen. Därutöver får ersättning lämnas för andra styrkta kostnader som skadan föranlett och som inte omfattas av försäkringsskyddet med högst 8 000 kronor”, skriver länsstyrelsens handläggare i sitt beslut.

I beslutet står också att mannen är välkommen tillbaka och göra en ny ansökan, om hunden skulle behöva avlivas.