Rådjursolyckor har exploderat

2016 rapporterades strax över 44 300 rådjursolyckor i hela landet. Detta kan jämföras med 2015 och 2014 när motsvarande siffra låg runt 34 600. Det är en ökning med drygt 28 procent, skriver älgskadefondföreningen i ett pressmeddelande.

Procentuellt störst ökning har Jönköpings län på nästan 54 procent. Kronoberg, Uppsala, Värmland, Gotland och Västerbotten län kommer i stort sett på delad andraplats med ökningar på över 40 procent. Det är bara Blekinge län som visar minskat antal.

Sett till flest inrapporterade olyckor per år så ligger Västra Götalands län i topp med nästan 7 500 olyckor.

Nytt jaktsätt kan spela avgörande roll
Det finns inga populationsstudier på området, men det finns anledning att anta att stammen har vuxit. Mats Berg, länsansvarig på Nationella Viltolycksrådet, menar att ökad fokus på vildsvinsjakt har påverkat rådjursstammen.

– Det har lett till att fler jägare bytt till spetshund, som kan användas till både vildsvin och älg, istället för rådjurshund. Det i sin tur minskar jakten på rådjur vilket gjort att populationen ökat.

Jägarförbundet håller med
Jaktvårdskonsulenten Elias Turesson på Svenska jägarförbundet, är inne på samma spår som Nationella Viltolycksrådet, men menar att det är förändring på väg.

– Rådjursjakten har varit lite nedprioriterad de senaste åren. Men vi kan se att efterfrågan på rådjurshundar är hög och det är långa väntelistor hos uppfödarna.

– Rådjur breder i högre grad ut sig i tätorter och det är där 60 procent av olyckorna inträffar. Bland bebyggelse är det dessutom svårt, om inte omöjligt, att jaga, säger Elias Turesson.

Enligt Trafikverket kan större kännedom om anmälningsplikten för viltolyckor bland bilisterna ligga bakom ökningen av rapporterade olyckor samtidigt som hastigheterna på våra vägar ökar.

Olycksstatistik för rådjur per län 2015 och 2016*

Län      2015   2016   Ökning i %

Jönköping                   1933   2971   53,70%

Kronoberg                 1674   2418   44,44%

Uppsala                      1507   2167   43,80%

Värmland                   2070   2971   43,53%

Gotlands                     434     616     41,94%

Västerbotten              431     608     41,07%

Kalmar                       2542   3479   36,86%

Östergötland              1793   2423   35,14%

Dalarna                      1557   2057   32,11%

Gävleborg                   987     1288   30,50%

Södermanland           1398   1804   29,04%

Stockholm                  2694   3415   26,76%

Västmanland             900     1130   25,56%

Västernorrland          647     795     22,87%

Skåne                          3387   4147   22,44%

Örebro                        1339   1633   21,96%

Västra Götaland         6412   7468   16,47%

Halland                       1265   1418   12,09%

Jämtland                    666     717     7,66%

Blekinge                     962     826     -14,14%

Alla                              34598            44351            28,19%

 

*Norrbotten har ej jämförbar statistik från 2015

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼

Annonser