Radioaktiva vildsvin skjutna söder om Gävle

Gävle (JJ) Nu börjar Tjernobylolyckan göra sig påmind i vildsvinsstammen. Höga halter radioaktivitet har uppmätts i vildsvin skjutna söder om Gävle.

Det är 31 år sedan kärnkraftverket i Tjernobyl i Ukraina havererade. Nu kommer rapporter om höga halter radioaktivitet hos vildsvin söder om Gävle. Foto: Istock

SVT berättar att en galt skjuten i Trullsbo söder om Gävle i augusti innehöll en strålningshalt på 13 000 becquerel per kilo.

Livsmedelsverkets gränsvärde vid försäljning är 1 500 becquerel per kilo.

Ännu högre halter har nyligen uppmätts i vildsvinskött från trakterna av Tärnsjö, som ligger fyra-fem mil söderut. Där var halten 16 000 becquerel per kilo, alltså mer än tio gånger högre än gränsvärdet.

Det har gått 31 år sedan kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Strålningen har vid det här laget letat sig ned i marklagret och överförs inte längre lika lätt djur som lever på växter ovan marken.

De förhöjda halterna i vildsvinskött hänger samman med att vildsvinen bökar i marken.

– Man kan räkna med att strålningshalten i köttet kommer att öka ännu mer när vildsvinen når de värst drabbade områdena, säger Pål Andersson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten, till SVT:s Mitt i naturen.

Intag av vildsvinskött med förhöjda halter av cesium ökar riskerna för cancer.

AKTUELLT

Sverige har 2 900 björnar

Stockholm (JJ) Den svenska björnstammen växer. Av 2017 års populationsberäkning dras slutsatsen att det i dag finns cirka 2 900 björnar i landet.

Annonser