Räddningsaktion för Ölands älgar

Böda (JJ) Borgholms Älgskötselområde har påbörjat ett stort projekt för att älgarna ska få mer foder under vintrarna. De har tagit över ansvaret för röjningen i Eons ledningsgator och planterat 12 000 tallplantor.

– Vi hoppas att det ska hjälpa älgarna och förbättra reproduktionen då forskarna tror att en av anledningarna till kalvdöden är brist på foder, säger Börje Andersson, ordförande i Borgholms älgskötselområde.  

Älgskötselområdet har avtal på att de tar ansvar för röjning i sex områden på totalt sex hektar, från Böda i norr till Gärdslösa i söder.  Samtidigt har jaktlagen planterat ut 12 000 tallplantor och fler ska planteras i höst.  Om fem eller sex år beräknas plantorna vara i lagom beteshöjd för älgarna.

– Sveaskog gallrade i mars, hade det skett några månader tidigare hade det blivit ett viktigt mattillskott för älgarna. Det har varit samma sak i ledningsgatorna där de har röjts av entreprenörer på sensommaren eller hösten. Hade det skett på vintern hade det varit till stor nytta för älgarna, Säger Börje Andersson till Ölandsbladet.

Projektet har kunnat genomföras med hjälp av bidrag från Ölands Sparbanksstiftelse och leaderprojektet Startgas.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼

Annonser