Projekt ska ge kunskap om älgens matvanor

Kungsbacka (JJ) Skogforsk i Uppsala ska kartlägga älgens matvanor för att få en bättre bild hur dessa påverkar trädens tillväxt, skriver Vetenskapsradion. Forskningsprojektets resultat kan ha betydelse för framtida toleranser på älgpopulationen.

– Det ger i alla fall en bättre fingervisning om att man i vissa områden där man har för höga skador och för stora inkomstbortfall kanske måste minska älgstammen eller anlägga skog på ett annat sätt eller tänka om helt enkel,  säger Märtha Wallgren som deltar i projektet på Skogforsk till Vetenskapsradion.

Studien går ut på att se hur tall och påverkas av älgens beteskador. Träd kan påverkas på flera sätt enligt forskarna. Dels blir kvaliteten på sågtimret sämre men träden som betats kan också komma att få en sämre tillväxt.

För att se på skillnader mellan obetade och betade tallar ska områdes hägnas in. Därefter ska de studeras under en närmare 40 år lång period.

AKTUELLT

Jägare fann fullt utvecklat foster i dovhind

Västsverige (JJ) Ett jaktlag i Västsverige blev minst sagt konfunderade när de på en jakt i helgen passade en dovhind. De fann nämligen ett fullt utvecklat foster i henne. Med andra ord skulle hon kalva nu i dagarna, omkring tre månader senare än normalt.

Annonser