Politiker och prostituerade

En bild från ripjakten 2004 med blyhagelpatroner i geväret. Förbudet från 2005 är endast politiskt motiverat.
Våren 2013 fanns det ett 50-tal ynglande vargpar i Norge och Sverige och därut­över ett okänt antal ungvargar som var i farten. Då fåren släpptes ut på bete i Norge bröt helvetet lös. Skyddsjakt beviljades men, som de flesta med lite erfarenhet vet, varg­jakt är svår även med spårsnö och på barmark är det i stort sett bara tillfälligheter som avgör om något blir skjutet. Flera skyddsjaktlag var ute men få vargar observerades och ännu färre fälldes.Vargjakt med hund (och drivande hund på björn) är i lag förbjudet i Norge sedan 1906. Före den tiden använde man stövare på vargvalpar under sommaren och nuförtiden jagas det varg med hund i Finland.
Detta sker visserligen på vintern då vargen är ringad på spårsnö och sedan stötta av folk före man släpper drivande hundar. Då blir jakten inte helt olik rävjakt med stövare, även om bukterna blir lite större. När det är vuxna revirhävdande vargar är det en förutsättning att de vet att människor är i farten för att de inte ska angripa hundarna. På barmark har man inte den möjligheten men med ungvargar är tröskeln för att de ska angripa högre.

Sköt till extra miljoner
Efter att en varg hade dödat en mängd får norr i Gudbrandsdalen söktes det dispens om att få använda drivande hund på varg, men den avslogs. Grunden var bland annat att man inte visste hur det skulle fungera att släppa hundar i betesområdena.
I september 2013 var det Stortingsval (den norska riksdagen) i Norge och då ovan­stående fick en del uppmärksamhet i pres­sen var miljöminister Bård Vegar Solhjell inte sen att släppa vargvalparna han just hade klappat och dra till Gudbrandsdalen.
Där gav han dispens till att använda hund vid skyddsjakt på varg samtidigt som han delade ut ett par extra miljoner till skyddsjakt. Dessutom blev det dispens för att använda helikopter eftersom vargen uppehöll sig i närheten av kalfjället där den också senare blev skjuten när fyra kommunala skyddsjaktlag var ute.

Tvivlar
2005 blev det förbjudet att använda blyhagel även på fastmark i Norge. Då detta var ett politiskt beslut utan förankring i fakta vill Norges Jeger- og Fiskerforbund att det återigen ska bli tillåtet med blyhagel på fastmark. De ställde frågan till alla politiska partier inför valet. Samtliga av de större par­tierna var positiva till att återinföra blyhagel.
Nu blev det Høyre (motsvarande moderaterna) och Fremskrittpartiet (FRP), som politiskt ligger längre till höger än Høyre, som bildade regering i Norge. De har inte politisk majoritet i Stortinget utan är beroende av stöd från andra icke socialistiska partier för att få genom saker. Både Høyre och FRP har varit tydliga med att skyddsjakt på rovdjur, som gör skada på får och tam­ren, ska effektiviseras och de är som nämnts positiva till blyhagel.
Om det blir tillåtet att använda drivande hund på björn och varg samt om det blir tillåtet med blyhagel under 2014 återstår att se. Men som grisen sa då han såg slaktaren i dörren:
– Jag har mina tvivel!

I september 2014 är det val i Sverige. Vi kan därmed förvänta oss att jakttidningar ställer frågor som berör jakten till de politiska partierna. Aktuella frågor kommer att vara rovviltsförvaltning, inte minst om vargen. Utmaningen med stora vildsvinstammar, älgförvaltningssystemet, skogsskador och andra relevanta frågor.
Lägg på minnet vad de svarar och utvärdera sedan svaren om ett år när de sitter vid makten. Politiker under ett valår är som en prostituerad, de säger vad du vill höra. Dock med en viss skillnad, de prostituerade levererar i alla fall det som sagts.
Med förhoppningar om ett bra val!

/Dagh Bakka

AKTUELLT

Ingrid 79 år fällde 20-taggare

Strömsund (JJ) Att åldern inte har någon betydelse är Ingrid Ludwig, 79 år, ett levande bevis på. I går fällde hon en riktig drömtjur på 20-taggar i Lillvikens Jaktlag, i norra Jämtland.

Det är den vikbara Tikkan polisen vill stoppa

Umeå (JJ) Andra vapen kan enkelt plockas isär och blir då kortare än Tikka T3 TAC A1. Men det är bössan med den vikbara kolven polisen vill stoppa. Nu ska saken upp i Kammarrätten och hittills har tvisten om Tobias Lindgrens licens kostat honom 74 000 kronor.

Vad är det för skogsfågel egentligen?

Norrbotten (JJ) Kusinerna Jonte Salomonsson och Joel Salomonsson från Gråträsk och Piteå i Norrbotten är ivriga skogsfågeljägare. I går fällde dock en skogsfågel de aldrig tidigare stött på. Inte ens fågelforskaren Martin Green kan med säkerhet säga vad det rör sig om.

Annonser