Polishelikopter stör renkalvning

Vilhelmina (JJ) Polisen hårdbevakar fjällkedjan i Västerbotten med bland annat helikopter för att freda rovdjuren. Bevakningen sker samtidigt med renarnas kalvningstid och samerna är oroade över att helikoptertrafiken ska störa renkalvningen.

– Vi ser polishelikoptern dagligen på olika delar av fjället.  Kommer helikoptern för lågt blir det en störning. Jag tycker att polisen borde lägga krutet på att bevaka tillfartslederna som går upp till fjälls och inte vara uppe på kalfjället, säger Tomas Nejne, ordförande i Vilhelmina Södra sameby, till Västerbottens Folkblad.
Enligt Uno Nilsson, vakthavande befäl vid polisen, är det faunaövervakning som just nu pågår i fjällen i Västerbotten. Enligt polisen ser man till att det inte körs skoter i fjällen samtidigt som man inventerar och ser till att rovdjuren får vara i fred för tjuvjägare.
Renskötarna hävdar att vajan kan kasta kalven, eller lämna den om hon blir störd av en helikopter och då har räven, järven, örnen och björnen en gratischans att ta kalven. Enligt polisen finns det inga indikationer på tjuvjakt i området utan övervakningen görs i förebyggande syfte.

AKTUELLT

Exceptionellt stora älgbetesskador i norr

Norrland (JJ) Myndigheten Skogsstyrelsen meddelar att statistiken från årets nu färdiga betesinventering är sammanställd. Resultatet visar områden Norrland med betesskador på tall, större än någonsin uppmätta.

Ny webb och app från Easyhunt

Kungsbacka (JJ) Easyhunt lanserar i dag, fredag, en ny webb och app som ersätter de gamla. Bland annat utlovas supersnabb karta med fastighetsgränser.

Annonser