Jaktnyheter

Polisen utreder 14 rävar som dumpats på Orust

14 döda rävar på Orust är nu föremål för polisutredning. Foto: Per Jonson, karta: Hitta.se
Orust (JJ) En polisutredning har inletts efter att 14 dumpade rävar påträffats intill en väg på ön Orust. Kommunen vill ha bort kadavren men får i nuläget inte röra dem.
En privatperson hittade 14 rävar intill väg 774 på Orust. Polisen och kommunens miljökontor kopplades in. – En jägare som skjuter en räv kan naturligtvis gräva ned den i skogen. Vi gjorde en kontroll på platsen och jag bedömde att de döda rävarna skulle kunna förorena en bäck i närheten, säger Arne Hultgren, miljöchef på Orust kommun. Tidigare har kommunen kunna göra sig av med döda djurkroppar, exempelvis döda sälar som flyter i land, genom att gräva ned dem på den kommunala avfallsanläggningen. – Det får vi inte längre efter ett nationellt förbud. Istället måste vi skicka döda djurkroppar till destruktion och då blir det en kostnad för kommunen. Priset beror på storleken på djur men bedömningen är att en räv kostar cirka 1 000 kronor att ta hand om, säger Arne Hultgren.

Polisutredning

Han och kollegorna kom på att Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, kanske vill ha in rävarna för undersökning av bland annat dvärgbandmask. – SVA har sagt ja och då kostar det inte kommunen någonting mer än arbetet med hanteringen av rävarna. Men nu får vi inte röra någonting eftersom polisen hört av sig och inlett förundersökning om misstänkt jaktbrott, säger Arne Hultgren. Jakttiden på räv sträckte sig fram till den 15 mars på Orust. – Polisen vill utreda hur rävarna avlivats, säger Arne Hultgren.

Jägarmässig hantering

Men vad är egentligen ett jägarmässigt sätt att ta hand om en djurkropp? Det finns flera aspekter. En kropp som lämnas i skogen blir naturligtvis värdefull föda för andra djur. Men att lämna ett dött djur i skogen kan ändå var olämpligt. – I trakter med vildsvin bör en räv inte ligga kvar, med tanke på att den kan ha trikiner som sprids vidare till vildsvin. Det bästa är att ta hand om räven genom att gräva eller stena ned kroppen, eller bränna den, säger Jerker Andersson, jaktvårdskonsulent vid Jägareförbundet i Västra Götaland. Han pekar också på att det inte är långt mellan Orust och Uddevalla där det konstaterats dvärgbandmask hos räv. – Att bara dumpa på det sätt som skett i det här fallet är det sämsta alternativet, säger Jerker Andersson. Det finns också ytterligare en aspekt på saken: Det är inte trevligt för ickejagande människor att hitta döda djurkroppar som dumpats i naturen.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21