Plantskola får skjuta rådjur

Tönnersjö (JJ) Länsstyrelsen i Halland har gett Tönnersjö plantskola rätt att skjuta två av de rådjur som orsakar skador på plantor.

Plantskolan har varje vår problem med rådjur som tar sig in i hägnen och orsakar stora skador på trädplantorna när de äter upp barken och fejar hornen.

Trots att odlingarna omgärdas med över två meter höga stängsel lyckas rådjuren hoppa över.

I en skrivelse till länsstyrelsen har plantskolan påpekat att skadorna är kostsamma. När rådjuren väl kommit in kan de ge sig på mellan 20 och 30 träd och varje träd är värt mellan 1 000 och 4 000 kronor.

Myndighetens tillstånd gäller fram till mitten av augusti, då ordinarie jakttid för rådjur börjar, och endast två rådjur får skjutas.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Vi är Jaktjournalen: Kristofer jagar gås professionellt

Kungsbacka (JJ) Jaktjournalen hade inte varit något utan alla våra duktiga medarbetare. Men vilka är de och vad jagar de helst när de inte skriver och fotar för vår räkning. Nu i juli tar vi tempen på personerna bakom kulisserna. Idag är det Kristofer Hanssons tur.

Jakstuga på muséum

Östergötland (JJ) På Lantbruksmuséet i Ljusfallshammar har jaktstugan upphöjts till museiföremål.

Annonser