Jaktnyheter

Planerade vilthägnet i skärgården – upphävt strandskydd utreds

Till vänster inzoomad karta från AB Hvalfiskens ansökan om att få anlägga ett vilthägn. Till höger kartbild från Eniro.

Ett planerat stort vilthägn på Lagnö i Trosa skärgård har stött på patrull. Hägnet kommer nämligen inkräkta på strandskyddet och företaget som vill bygga måste nu komplettera sin ansökan.

Jaktjournalen har tidigare berättat om att det planerade hägnet väckt protester.

Enligt Södermanlands nyheter vill markägaren Hvalfisken, på Lagnö i Trosa skärgård, bygga ett hägn för 450 dovhjortar, 90 mufflonfår, 280 vildsvin och 75 kronhjortar. Hägnet planeras till totalt 365 hektar.

Ansökan om upphävt strandskydd

Jan-Erik Dalmo, vilthandläggare på länsstyrelsen bekräftar för tidningen att hägnet har förprövats och fått godkänt utifrån gällande djurskyddskrav. Däremot har själva byggnationen stött på patrull. Det eftersom vilthägnet på flera områden inkräktar på strandskyddet.

– Inom strandskyddat område krävs särskilda skäl för att få bygga hägnet, säger Jan-Erik Dalmo, till SN.

Läs mer: Protester mot planerat vilthägn i Trosa skärgård

Länsstyrelsen har nu därför bett Hvalfisken att komplettera sin ansökan. Dalmo säger att företaget  har ansökt om att få strandskyddet upphävt. Enligt dem rör sig om ett antal diken och en anlagd våtmark och företaget menar att strandskyddet aldrig var tänkt att omfatta dessa.

– Den frågan hanteras för stunden och under tiden är resten av ansökan pausad, säger Jan-Erik Dalmo.

logo
Andreas Åsenheim