Pilbågsjakt – var god dröj

Stockholm (JJ) Jakt med pilbåge blir inte tillåtet i Sverige från och med nästa jaktår. Efter kraftiga reaktioner har Naturvårdsverket beslutat utreda saken ytterligare.

Det dröjer ytterligare ett år innan det kan bli tillåtet med pilbågsjakt i Sverige. Foto: Gettyimages

– Vi har fått väldigt mycket reaktioner, även från jägare som menar att pilbågsjakt kan skada förtroendet för jakt i Sverige. Vi vill inte ta några risker med den breda acceptans som finns för jakt och därför har vi beslutat utreda saken mer, säger Hanna Dittrich Söderman, handläggare på Naturvårdsverket, till Jaktjournalen.

Förslaget om svensk jakt med pilbåge har diskuterats i årtionden. När Naturvårdsverket 2018 började se över hela regelverket för tillåtna jaktmedel blev bågjakten åter igen aktuell.

2019 blir utredningsår

Svenska Bågjägareförbundet och Svenska Jägareförbundet satte ihop ett förslag. Det omarbetades av Naturvårdsverket och skickades ut på remiss. Förslaget är  att rådjur blir det största djur som får skjutas med pilbåge.

Från början var planen att pilbågsjakt skulle bli tillåten från och med hösten 2019 i Sverige. Så blir det inte, meddelar Hanna Dittrich Söderman.

– Vi ska undersöka pilbågsjakten grundligt – bland annat jämföra effekten av jaktpilar och jämföra med kulor från krutvapen. Vi kommer att ta bred hjälp i utredningen, bland annat av SLU:s vetenskapliga råd. Jakten kommer inte att bli tillåten under 2019, säger Hanna Dittrich Söderman.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Fler ripor på fjället än i fjol

Kjell Brännström långvarig medarbetare på Jaktjournalen och jägare med stående fågelhund har deltagit i ripinventeringen i Norrbotten och är nyss hemkommen från Jokkmokksfjällen. – Det ser bättre än i fjol. Vi har räknat in fler kullar. Däremot har det varit färre kycklingar per kull, säger Kjell. Stora som trastar Kjell menar att fler inventeringsresultat bör
ANNONS ▼