Överskjutning och hona fälld i värmländska björnjakten

Länsstyrelsen i Värmland meddelar att det blev överskjutning i licensjakten. Dessutom fälldes en hona.