Överklagar till högsta instans om Benelli MR1

Kungsbacka (JJ) Det kommer att bli en vända till i domstolen om halvautomatiska kulgeväret Benelli MR1, om Toni Celan får som han vill. – Jag kommer att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen, säger Toni Celan till Jaktjournalen.

Toni Celan överklagar domen om halvautomaten Benelli MR1 till Högsta förvaltningsdomstolen.

Han har stridit flera år för att få licens på en Benelli MR1 i kalibern .223 Remington. Enligt Celans egna efterforskningar har polismyndigheten runt om i landet beviljat ett 40-tal licenser på det vapnet, men i det här fallet har tjänstemännen på Rikspolisstyrelsens vapenavdelning kämpat emot.

Jaktjournalen rapporterade om saken när domen kom i kammarrätten i Göteborg. Läs artikeln här.

Vi intervjuade också domaren i målet, Marie-Louise Kraft, kraft i webbradio. Hör intervjun här.

Oro bland jägare och skyttar

Domen har tagits emot med oro hos jägare och tävlingsskyttar i landet. Dels talar domare Marie-Louise Kraft om ”miliära kalibrar, dels kan domen innebära att andra vapen där det finns möjlighet att sätta i större magasin blir förbjudna.

En sak Toni Celan är kritisk emot i Kammarrättens dom är följande, rätten skriver:

”Mot bakgrund av syftet med vapenlagen anser kammarrätten att det vid nämnda bedömning bör vara möjligt att ta hänsyn till samhälleliga skyddsaspekter och att därvid beakta t.ex. ett vapens potentiella eldkraft.”

– Kammarrätten kan inte peka på något ställe i lagen där man kan hitta stöd för det. Att man i domen ”tycker” kostar mig tiotusentals kronor, kanske 100 000 kronor, för jag måste överklaga det här, säger Toni Celan.

”Följer bestämmelserna”

Det han menar är att rätten inte ska ta ställning till om ett vapen eventuellt kan komma att missbrukas. Liknelsen skulle vara att det blir förbjudet att sälja bilar som kan köras fortare än 110 kilometer i timmen.

– Vapen blir olagliga först när man stoppar i ett för stort magasin. Hederliga vapenägare följer bestämmelserna och det är det rätten ska se till. I den här domen kan rätten inte peka på var någonstans i lagen man har stöd för sitt resonemang, säger Toni Celan.

Han ifrågasätter också argumentet från Kammarrätten, att rätten fått ta del av en utredning kring Benelli MR1.

– Vilken utredning? Polisen har svarat mig att det inte gjorts någon utredning. De här uppgifterna kommer från ”polisens samlade erfarenheter”, säger Toni Celan.

”Då måste politikerna ändra på det”

Såväl Naturvårdsverket som Jägarnas Riksförbund och en rad vapenexperter intygar att Benelli MR1 är ett vapen lämpligt för jakt. Det köper inte Kammarrätten.

– Istället lägger man bevisbördan på mig. Vad mer behövs än de intyg jag har på att bössan är lämplig för jakt? undrar Toni Celan.

När förhandlingarna i Förvaltningsrätten var klara var Toni Celans nota för den rättsliga tvisten uppe i cirka 20 000 kronor. Advokaträkningen för Kammarrätten har han inte hunnit summera ännu.

På olika Facebookgrupper höjs röster för en insamling till Celans rättegångskostnader, eftersom fallet med Benelli MR 1 bedöms så principiellt viktigt.

– Om den här domen står sig är det fastslaget att polisen får göra som man vill när man beslutar om licensärenden. Då måste politikerna ändra på det, säger Toni Celan.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
AKTUELLT

Exceptionellt stora älgbetesskador i norr

Norrland (JJ) Myndigheten Skogsstyrelsen meddelar att statistiken från årets nu färdiga betesinventering är sammanställd. Resultatet visar områden Norrland med betesskador på tall, större än någonsin uppmätta.

Ny webb och app från Easyhunt

Kungsbacka (JJ) Easyhunt lanserar i dag, fredag, en ny webb och app som ersätter de gamla. Bland annat utlovas supersnabb karta med fastighetsgränser.

Annonser