Överklagar Tikkadom i sista sekund – begär anstånd

Polisen lämnade i sista sekund in en överklagan till Högsta Förvaltningsdomstolen, samt begärde anstånd till första februari. Tobias Lindgren som kämpar för att få licens på sin Tikka är inte förvånad.

– Jag hade väl en förhoppning men polisens överklagan var inte oväntad, säger Tobias Lindgren som misstänker att polisen just nu sitter och diskuterar vilka nya argument de ska använda.

Enligt Tobias har polisen nämligen ändrat sin motivering under resans gång. Pistolgreppet var exempelvis orsak till avslag inledningsvis men sen försvann den motiveringen. Polisen har också argumenterat för att det finns en rättspraxis och hänvisat till en Kammarrättsdom. Som dock gäller ett annat gevär än det Tobias Lindgren sökt licens för.

– Det känns som om det finns dubbla måttstockar. Polisen hänvisar till en rättspraxis när det gynnar dem, men när samma Kammarrätt kommer med en dom som går emot deras linje är inte det rättspraxis.

Tobias Lindgren är angelägen om att få reda på vilket lagstöd det finns för avslaget?

– Det hade jag verkligen velat veta, säger han.

Högsta Förvaltningsdomstolen har ännu inte meddelat om de ger prövningstillstånd.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼

Annonser