Överklaganden sinkar skyddsjakt på lodjur

Idag skulle jakten på sex lodjur starta i Blaikenfjället i Vilhelmina. Men jaktstarten måste skjutas upp på grund av överklaganden.

Ytterligare överklaganden fördröjer skyddsjakten på sex lodjur i Vilhelmina. Foto: Gettyimages

Jaktjournalen har berättat om skyddsjakten här. Länsstyrelsen har fattat beslut om jakt på sex lodjur för att förhindra allvarlig skada på renhjordarna.

Föreningen Nordulv fick inget gehör för sin överklagan, men nu skriver Västerbottens Folkblad i sin pappersupplaga att ytterligare två föreningar överklagat till Förvaltningsrätten. Det gör att jakten fördröjs.

”Vilhelmina södra sameby har redovisat stora förluster av renar till rovdjuren och Blaikfjället har identifierats som ett särskilt problematiskt område i sammanhanget. Jakten förväntas bidra till att den av riksdagen fastställda toleransnivån på maximalt tio procent förluster till rovdjur inom rennäringen kan nås i samebyn”, skriver länsstyrelsen och refereras av Västerbottens Folkblad.

Länsstyrelsens rovdjursansvarig tjänsteman, Michael Schneider, skriver i ett pressmeddelande att jakten eventuellt kan komma igång i början av december.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼