Överklagan i Girjasmålet inlämnad

Gällivare (JJ) I början av februari kom Tingsrättens dom att ge Girjas sameby rätten till jakt- och fisket ovan odlingsgränsen. Nu har har justitiekanslern lämnat in sina skäl till överklagan.

Domen överklagades direkt men Staten begärde uppskov på anförandet av skälen till överklagan. Först i fredags lämnades den fullständiga överklagan in.

Enligt staten finns det skäl att betvivla riktigheten i Gällivare tingsrätts dom.

– Vi överklagar för att det är viktigt att få det här prövat i en högre instans för att få en vägledande dom som kan gälla i framtiden, säger Anna Skarhed, Justitiekansler till Norrländska Socialdemokraten.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser