Över 80 lodjur i Gävleborgs län

Gävle (JJ) Länsstyrelsens rovdjursinventering i Gävleborgs län är klar och redovisar 15 lodjursfamiljegrupper i länet. Dessutom har järvföryngring konstaterats.

Utifrån en generaliseringar ger de 15 familjegrupperna är total numerär på cirka 83 lodjur i länet inventeringssäsongen 2014/2015. Fyra av familjegrupperna delas med andra län.

Länet berördes av tio vargrevir vintern nu i vintras, Prästskogen/Haverö, Naggen, Kukumäki, Sjösveden, Tandsjön, Lingbo, Åmot/Ockelbo, Bondskog, Björnås och Glamsen.

I sju av reviren skedde föryngring våren 2014. Sex av reviren delas med andra län. Detta innebär att Gävleborg anses ha haft 4,7 familjegrupper vintern 2014/2015, enligt Viltskadecenters fördelning.

Vargarna i Korsåreviret, som tidigare delades mellan Gävleborg och Dalarna, har denna säsong vistats väster om länsgränsen och har inte spårats i Gävleborg. Tandsjö-reviret försvann under inventeringssäsongen genom skyddsjakt i februari 2015.

I länet har också minst en järvförynging kvalitetssäkrats och de beräknades förra finnas mellan 50 ochh 65 kungsörnar.

 

AKTUELLT

Kommun och polis oense om hotfull varg

Finland (JJ) Kommunstyrelsen i Vörå och polisen har kommit ihop sig om en närgången och hotfull varg. Polisen beslöt att den inte skulle avlivas och nu har kommunen JO-anmält polisen.

Ingrid 79 år fällde 20-taggare

Strömsund (JJ) Att åldern inte har någon betydelse är Ingrid Ludwig, 79 år, ett levande bevis på. I går fällde hon en riktig drömtjur på 20-taggar i Lillvikens Jaktlag, i norra Jämtland.

Det är den vikbara Tikkan polisen vill stoppa

Umeå (JJ) Andra vapen kan enkelt plockas isär och blir då kortare än Tikka T3 TAC A1. Men det är bössan med den vikbara kolven polisen vill stoppa. Nu ska saken upp i Kammarrätten och hittills har tvisten om Tobias Lindgrens licens kostat honom 74 000 kronor.

Annonser